29.11.2023


Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 405.47 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Батулци за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 322.32 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестница за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 322.85 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма брестница за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 342.49 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбравата за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 281.60 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Добревци за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 308.84 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Златна панега за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 319.61 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малък извор за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 280.58 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Орешене за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 344.54 KB
Обява на основание чл. 72 ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Ябланица. 44.00 KB

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg