07.12.2023


Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-37 / 13.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище Торос. 355.48 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Торос за 2018г. - ПМЛ 401.76 KB
Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-94 / 29.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище Дерманци. 202.99 KB
Заповед за изменение на Заповед No РД – 12 -199-88 / 28.09.2017 г. съгласно чл. 100 от АПК за землище на гр. Луковит. 364.10 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Луковит за стопанската 2017/2018г. 8.09 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Бежаново за стопанската 2017/2018г. 1.43 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбен за стопанската 2017/2018г. 3.44 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дерманци за стопанската 2017/2018г. 8.42 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Беленци за стопанската 2017/2018г. 4.37 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Карлуково за стопанската 2017/2018г. 4.91 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg