28.11.2023


29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Дълбок дол за стопанската 2021/2022г. - ТН 5.34 MB
29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Дълбок дол за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 4.97 MB
29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Балабанско за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 5.26 MB
29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Бели Осъм за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 5.62 MB
29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Бели Осъм за стопанската 2021/2022г. - ТН 5.64 MB
29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Белиш за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 5.10 MB
29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Борима за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 5.09 MB
29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Борима за стопанската 2021/2022г. - ТН 5.20 MB
29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Врабево за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 7.05 MB
29.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Врабево за стопанската 2021/2022г. - ТН 1.88 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg