27.09.2023


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малка желязна за стопанската 2018/2019г. - ТН 225.35 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малка желязна за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 343.53 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голям извор за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 280.87 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гложене за стопанската 2018/2019г. - ТН 237.43 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Български извор за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 303.57 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Български извор за стопанската 2018/2019г. - ТН 240.88 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Галата за стопанската 2018/2019г. - ТН 241.04 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Галата за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 276.84 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гложене за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 288.37 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Градежница за стопанската 2018/2019г. - ОН 239.61 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg