02.12.2022


17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Батулци за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.17 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестница за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.68 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма Брестница за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.55 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Добревци за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.56 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбравата за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 894.51 KB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Златна Панега за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.22 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малък извор за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1000.47 KB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Орешене за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 1.30 MB
17.09.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за стопанската 2021/2022г. - ОЗ 3.26 MB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 1.21 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg