02.12.2022


2652 /Режим/ Регистрация на тютюнопроизводители 660.50 KB
2647 /Режим/ Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 60.31 KB
475 /Режим/ Регистрация на производители на бубено семе 77.00 KB
2520/Режим/ Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 68.00 KB
1101 /Режим/ Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) 81.00 KB
1117/Режим/Регистриране на заявления за подпомагане 402.50 KB
905/Режим/ Издаване на решение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация 73.00 KB
1115 /Режим/ Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици и зайци 76.00 KB
1822 /Режим/ Регистриране на земеделски стопани 85.50 KB
989 /Режим/Регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда или наем 8.10 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg