18.04.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на гр.Луковит за стопанската 2020/2021г. 4.53 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Пещерна за стопанската 2020/2021г. 1.33 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Торос за стопанската 2020/2021г. 4.13 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Карлуково за стопанската 2020/2021г. 2.01 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Тодоричене за стопанската 2020/2021г. 2.69 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Бежаново за стопанската 2020/2021г. 3.76 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Беленци за стопанската 2020/2021г. 1.90 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Дерманци за стопанската 2020/2021г. 4.00 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Дъбен за стопанската 2020/2021г. 1.92 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Петревене за стопанската 2020/2021г. 1.96 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg