29.11.2023


Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Луковит за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 2.78 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Бежаново за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 5.05 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Беленци за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 1.71 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дерманци за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 1.43 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбен за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 2.79 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Карлуково за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 1.46 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Петревене за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 1.13 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Пещерна за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 2.29 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Румянцево за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 4.42 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Тодоричене за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 1.78 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg