01.12.2022


Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Троян за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 437.35 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Черни Осъм за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 359.02 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Терзийско за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 583.98 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Старо село за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 789.38 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Патрешко за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 520.63 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Орешак за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 342.24 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Ломец за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 700.89 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Калейца за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 399.29 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дълбок дол за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 682.76 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Добродан за 2020г. - ПМЛ /публикувана на 16.12.2019г./ 458.54 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg