29.11.2023


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма желязна за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 265.09 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Балабанско за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 337.90 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Белиш за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 368.93 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Борима за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 381.80 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Борома за стопанската 2018/2019г. - ТН 358.21 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Врабево за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 484.04 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма желязна за стопанската 2018/2019г. - ТН 413.30 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гумощник за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 340.71 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дебново за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 602.84 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дебнево за стопанската 2018/2019г. - ТН 487.18 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg