Върни се горе

Документация за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на зала 112 (червен салон) като център за съхранение на база данни“, публикувано на 28.10.2016 г. (Процедура 148)

Договор, публикувано на 28.03.2017 г.


DOCX файл, 47,7 KB, качен на 28.03.2017 docx document

Оценка 1


XLS файл, 41,0 KB, качен на 05.01.2017 xls document

Оценка 2


XLS файл, 41,0 KB, качен на 05.01.2017 xls document

Протокол 1


DOC файл, 83,0 KB, качен на 25.11.2016 doc document

Решение за класиране


DOC файл, 146,5 KB, качен на 29.12.2016 doc document

Протокол 3


DOC файл, 74,0 KB, качен на 22.12.2016 doc document

Протокол 2


DOC файл, 97,5 KB, качен на 16.12.2016 doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


DOC файл, 79,0 KB, качен на 19.12.2016 doc document

Отговор 2


DOC файл, 119,5 KB, качен на 21.11.2016 doc document

Отговор 1


DOC файл, 119,0 KB, качен на 17.11.2016 doc document

Документация


DOCX файл, 210,9 KB, качен на 29.11.2016 docx document

Обявление


PDF файл, 241,0 KB, качен на 28.10.2016 pdf document

Решение за откриване


DOC файл, 133,5 KB, качен на 21.10.2016 doc document

Решение


PDF файл, 87,5 KB, качен на 21.10.2016 pdf document

Техническа спецификация


PDF файл, 456,7 KB, качен на 29.10.2016 pdf document

Челен лист


DOCX файл, 34,3 KB, качен на 29.10.2016 docx document

Документация за обществена поръчка с предмет:„Пряко договаряне с предмет: Гаранционна поддръжка на автомобили марка Мазда, Тойота и Фолксваген", публикувано на 18.10.2016 г. (Процедура 147)

Двустранен протокол - Фолксваген


PDF файл, 281,9 KB, качен на 25.10.2016 pdf document

Двустранен протокол - Мазда


PDF файл, 280,7 KB, качен на 25.10.2016 pdf document

Двустранен протокол -Тойота


PDF файл, 284,2 KB, качен на 25.10.2016 pdf document

Доклад


DOC файл, 108,0 KB, качен на 02.11.2016 doc document

Решение за класиране


DOC файл, 124,0 KB, качен на 02.11.2016 doc document

Решение


PDF файл, 132,6 KB, качен на 11.10.2016 pdf document

РЕШЕНИЕ за откриване


DOC файл, 133,0 KB, качен на 11.10.2016 doc document

Покана - ТМ Ауто


DOCX файл, 72,0 KB, качен на 11.10.2016 docx document

Покана - Стар Моторс


DOCX файл, 71,9 KB, качен на 11.10.2016 docx document

Покана - Порше Интер Ауто


DOCX файл, 72,4 KB, качен на 11.10.2016 docx document

Покана - Порше БГ


DOCX файл, 72,5 KB, качен на 11.10.2016 docx document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Последваща оценка (ex-post) на ПРСР (2007 - 2013 г.)“, публикувано на 13.10.2016 г. (Процедура 146)

Решение за прекратяване


PDF файл, 178,7 KB, качен на 13.01.2017 pdf document

Съобщение жалба


DOC файл, 117,5 KB, качен на 31.10.2016 doc document

Информация обжалване


PDF файл, 71,9 KB, качен на 31.10.2016 pdf document

Отговор 1


DOC файл, 146,0 KB, качен на 24.10.2016 doc document

Обявление


PDF файл, 386,0 KB, качен на 13.10.2016 pdf document

Решение за откриване


PDF файл, 133,3 KB, качен на 13.10.2016 pdf document

Решение за откриване


DOC файл, 132,5 KB, качен на 13.10.2016 doc document

Документация


DOCX файл, 234,4 KB, качен на 13.10.2016 docx document

Техническа спецификация


DOC файл, 143,0 KB, качен на 13.10.2016 doc document

Документация за обществена поръчка с предмет: Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, обособена в две позиции, публикувано на 10.10.2016 г. (Процедура 145)

Договор, публикувано на 07.04.2017 г.


PDF файл, 240,0 KB, качен на 07.04.2017 pdf document

Протокол 2


DOC файл, 210,0 KB, качен на 28.12.2016 doc document

Доклад на комисията


DOC файл, 141,5 KB, качен на 06.01.2017 doc document

Решение за класиране


DOC файл, 157,5 KB, качен на 06.01.2017 doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


DOC файл, 77,0 KB, качен на 30.11.2016 doc document

Протокол 1


PDF файл, 103,0 KB, качен на 09.11.2016 pdf document

Обявление


PDF файл, 345,3 KB, качен на 10.10.2016 pdf document

Решение


PDF файл, 122,6 KB, качен на 10.10.2016 pdf document

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


DOCX файл, 220,3 KB, качен на 10.10.2016 docx document

Решение за откриване


DOC файл, 135,5 KB, качен на 10.10.2016 doc document

Техническа спецификация


DOC файл, 307,5 KB, качен на 10.10.2016 doc document

Обявление за приключило изпълнение на договор за обществена поръчка РД 51-7/13.03.2017 г. сключен между МЗХ и „Цеси Консулт плюс“ ООД


с предмет: „Определяне на справедлива пазарна стойност, справедлива наемна стойност на недвижими имоти и справедлива пазарна стойност при учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, предоставени с права за управление на МЗХ
PDF файл, 827,4 KB, качен на 22.04.2021 pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване цялостната организация, подготовката и осъществяване участието на Република България на Международното изложение за селско стопанство, хранителна промишленост и градинарство „Зелена седмица 2017“ в Берлин, Федерална република Германия“, публикувано на 28.09.2016 г. (Процедура 144)

Договор


DOC файл, 81,0 KB, качен на 23.12.2016 doc document

Приложения към договора


PDF файл, 1,5 MB, качен на 08.12.2016 pdf document

Решение за класиране


DOC файл, 142,5 KB, качен на 29.11.2016 doc document

Писмо класиране


DOC файл, 123,5 KB, качен на 29.11.2016 doc document

Доклад на комисията


DOC файл, 136,0 KB, качен на 29.11.2016 doc document

Протокол 1


DOC файл, 78,0 KB, качен на 26.10.2016 doc document

Протокол 2


DOC файл, 76,5 KB, качен на 27.10.2016 doc document

Протокол 3


DOC файл, 64,5 KB, качен на 02.11.2016 doc document

Обявление


PDF файл, 326,0 KB, качен на 28.09.2016 pdf document

Регистрация в ССИ


PDF файл, 21,2 KB, качен на 20.09.2016 pdf document

Решение за откриване


DOC файл, 133,5 KB, качен на 28.09.2016 doc document

Решение


PDF файл, 143,3 KB, качен на 28.09.2016 pdf document

Изисквания и указания


DOCX файл, 61,9 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Образец 1


DOCX файл, 17,6 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Образец 2


DOCX файл, 55,7 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Образец 3


DOCX файл, 20,4 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Образец 4


DOCX файл, 15,3 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Образец 5


DOCX файл, 14,9 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Образец 6


DOCX файл, 14,8 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Образец 7


DOCX файл, 15,1 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Образец 8 договор


DOC файл, 80,5 KB, качен на 20.10.2016 doc document

Образец 9


DOCX файл, 16,8 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Образец 10


DOCX файл, 19,0 KB, качен на 20.10.2016 docx document

Техническо задание 11


PDF файл, 194,7 KB, качен на 20.10.2016 pdf document

Методика за оценка 12


PDF файл, 122,6 KB, качен на 20.10.2016 pdf document

Схема на залата 13


PDF файл, 1,1 MB, качен на 20.10.2016 pdf document

Челен лист


DOC файл, 62,0 KB, качен на 20.10.2016 doc document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво", публикувано на 23.08.2016 г. (Процедура 143)

Договор за услуга, публикувано на 28.03.2017 г.


DOCX файл, 43,8 KB, качен на 28.03.2017 docx document

Доклад на комисията


DOC файл, 99,0 KB, качен на 10.02.2017 doc document

Писмо класиране


DOC файл, 121,0 KB, качен на 10.02.2017 doc document

РЕШЕНИЕ за класиране


DOC файл, 149,5 KB, качен на 10.02.2017 doc document

Протокол 3


DOC файл, 69,0 KB, качен на 29.11.2016 doc document

Протокол 2


DOC файл, 124,5 KB, качен на 31.10.2016 doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


DOC файл, 78,0 KB, качен на 24.11.2016 doc document

Протокол 1 и Уведомително писмо


PDF файл, 229,9 KB, качен на 20.10.2016 pdf document

Техническа спецификация


PDF файл, 1,4 MB, качен на 29.08.2016 pdf document

Решение за откриване


DOC файл, 131,5 KB, качен на 18.08.2016 doc document

Решение АОП


PDF файл, 110,8 KB, качен на 19.08.2016 pdf document

Обявление АОП


PDF файл, 310,5 KB, качен на 22.08.2016 pdf document

Документация


DOCX файл, 236,7 KB, качен на 26.08.2016 docx document

Процедура „Пряко договаряне с определени лица” по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне на проект на нормативен акт с работно заглавие „Кодекс за поземлените отношения“, публикувано на 09.08.2016 г. (Процедура 141)

Доклад


PDF файл, 85,4 KB, качен на 15.11.2016 pdf document

Договор


DOCX файл, 26,1 KB, качен на 09.11.2016 docx document

Приложение към договора


PDF файл, 1,0 MB, качен на 10.09.2016 pdf document

Анекс


PDF файл, 54,5 KB, качен на 15.11.2016 pdf document

Уведомително писмо за класирането


DOC файл, 121,5 KB, качен на 24.08.2016 doc document

Решение за класиране


DOC файл, 123,0 KB, качен на 24.08.2016 doc document

Доклад от работата на комисията


DOC файл, 110,0 KB, качен на 24.08.2016 doc document

Индивидуален протокол 1


DOC файл, 60,0 KB, качен на 17.08.2016 doc document

Индивидуален протокол 2


DOC файл, 59,5 KB, качен на 17.08.2016 doc document

Индивидуален протокол 3


DOC файл, 59,0 KB, качен на 17.08.2016 doc document

Документация - приложения


DOCX файл, 142,7 KB, качен на 10.08.2016 docx document

Покана


DOC файл, 165,0 KB, качен на 08.08.2016 doc document

Решение за откриване


DOC файл, 133,0 KB, качен на 08.08.2016 doc document

Решение форма АОП


PDF файл, 72,6 KB, качен на 08.08.2016 pdf document

Техническо спецификация


PDF файл, 246,0 KB, качен на 10.08.2016 pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на частично актуализиране на операционната среда в информационните системи ФРЗПК и регистър договори чрез преминаването им от MS - DOS към операционна система Windows“, обособена в две позиции, публикувано на 03.08.2016 г. (Процедура 140)

Позиция 1: ФРЗПК Позиция 2: Регистър договори (ФПЗ 2)

Договор


PDF файл, 285,3 KB, качен на 25.08.2016 pdf document

Приложение 1 към техническото задание


PDF файл, 1,3 MB, качен на 09.08.2016 pdf document

Приложение 2 към техническото задание


PDF файл, 1,3 MB, качен на 07.09.2016 pdf document

Техническо задание


PDF файл, 1,3 MB, качен на 09.07.2016 pdf document

Техническо предложение


PDF файл, 214,7 KB, качен на 23.06.2016 pdf document

Ценово предложение


PDF файл, 92,6 KB, качен на 23.06.2016 pdf document

Решение откриване


DOC файл, 133,0 KB, качен на 02.08.2016 doc document

Решение за откриване.pdf


PDF файл, 143,3 KB, качен на 02.08.2016 pdf document

Челен лист


DOCX файл, 35,1 KB, качен на 05.08.2016 docx document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.”, публикувано на 25.07.2016 г. (Процедура 139)

Договор, публикувано на 28.03.2017 г.


PDF файл, 280,3 KB, качен на 28.03.2017 pdf document

Писмо класиране


DOC файл, 122,0 KB, качен на 10.02.2017 doc document

РЕШЕНИЕ за класиране


DOC файл, 157,5 KB, качен на 10.02.2017 doc document

Доклад от работата на комисията


DOC файл, 107,5 KB, качен на 10.02.2017 doc document

Протокол 3


DOC файл, 132,5 KB, качен на 05.10.2016 doc document

Протокол 2


DOC файл, 156,5 KB, качен на 26.09.2016 doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


DOC файл, 80,0 KB, качен на 30.09.2016 doc document

Протокол 1


DOC файл, 113,0 KB, качен на 01.09.2016 doc document

Техническа спецификация


DOC файл, 1013,5 KB, качен на 19.05.2016 doc document

Обявление - ЕВ


PDF файл, 274,0 KB, качен на 23.07.2016 pdf document

Решение за откриване


DOC файл, 132,0 KB, качен на 20.07.2016 doc document

Решение за откриване


PDF файл, 153,3 KB, качен на 20.07.2016 pdf document

Обявление


PDF файл, 338,1 KB, качен на 25.07.2016 pdf document

Документация


DOCX файл, 233,1 KB, качен на 29.07.2016 docx document

Информации за приключило изпълнение на договор № РД 51-5/13.03.2017 г., сключен между МЗм и „ЕСРИ - България“ ООД


с предмет: „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.”
PDF файл, 201,7 KB, качен на 15.02.2019 pdf document

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ“ по обособени позиции, публикувано на 21.07.2016 г. (Процедура 138)

Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“ Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“

Договор, публикувано на 13.03.2017 г.


DOCX файл, 27,2 KB, качен на 13.03.2017 docx document

Протокол-преразглеждане-сайт


DOC файл, 110,0 KB, качен на 13.12.2016 doc document

Писмо до участниците-сайт


DOC файл, 123,5 KB, качен на 23.12.2016 doc document

Доклад на комисията-преразглеждане-сайт


DOC файл, 86,0 KB, качен на 23.12.2016 doc document

Решение за класиране-сайт


DOC файл, 144,5 KB, качен на 23.12.2016 doc document

Писмо до участниците и КЗК


DOC файл, 124,0 KB, качен на 28.11.2016 doc document

Решение за отмяна


DOC файл, 147,5 KB, качен на 28.11.2016 doc document

Обявление за невъзлагане на позиция № 1


PDF файл, 211,4 KB, качен на 10.11.2016 pdf document

Решение за класиране


DOC файл, 141,5 KB, качен на 08.11.2016 doc document

Доклад на комисията


DOC файл, 137,0 KB, качен на 08.11.2016 doc document

Писмо до участниците


DOC файл, 123,5 KB, качен на 08.11.2016 doc document

Протокол 1


DOC файл, 83,5 KB, качен на 29.09.2016 doc document

Протокол 2


DOC файл, 70,0 KB, качен на 10.10.2016 doc document

Протокол 3


DOC файл, 108,5 KB, качен на 25.10.2016 doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


DOC файл, 91,0 KB, качен на 20.10.2016 doc document

Доклад


DOC файл, 84,0 KB, качен на 20.09.2016 doc document

Обявление за изменение


PDF файл, 144,6 KB, качен на 21.09.2016 pdf document

Информация за хода по обжалване


PDF файл, 67,8 KB, качен на 18.08.2016 pdf document

Доклад относно производство по обжалване


DOC файл, 123,5 KB, качен на 18.08.2016 doc document

Отговор 1


DOC файл, 120,0 KB, качен на 03.08.2016 doc document

Документация


DOCX файл, 216,3 KB, качен на 21.07.2016 docx document

Техническа спецификация


DOC файл, 215,0 KB, качен на 15.06.2016 doc document

Обявление


PDF файл, 356,0 KB, качен на 21.07.2016 pdf document

Решение


PDF файл, 123,3 KB, качен на 20.07.2016 pdf document

Решение за откриване


DOC файл, 134,5 KB, качен на 20.07.2016 doc document

Информации за приключило изпълнение на договор № РД 51-4/08.03.2017 год., сключен между МЗХ и „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД


с предмет : „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ“ по Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ“
PDF файл, 201,0 KB, качен на 15.02.2019 pdf document