Върни се горе

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина” - 2 обособени позиции, публикувано на 07.07.2017 (Процедура 159)

Съдържание на документацията


PDF файл, 42,2 KB, качен на 07.07.2017 pdf document

Доклад за откриване на процедурата


PDF файл, 91,4 KB, качен на 07.07.2017 pdf document

Покана до участниците по позиция №1


Обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел”
PDF файл, 208,5 KB, качен на 07.07.2017 pdf document

Покана до участниците по позиция №2


Обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации”
PDF файл, 209,1 KB, качен на 07.07.2017 pdf document

Техническа спецификация - позиция №1


PDF файл, 178,9 KB, качен на 07.07.2017 pdf document

Техническа спецификация - позиция №2


PDF файл, 183,5 KB, качен на 07.07.2017 pdf document

Техническа оферта образец - позиция №1


DOC файл, 54,0 KB, качен на 07.07.2017 doc document

Техническа оферта образец - позиция №2


DOC файл, 56,0 KB, качен на 07.07.2017 doc document

Образец на ценова оферта по позиция 1


PDF файл, 68,6 KB, качен на 07.07.2017 pdf document

Образец на ценова оферта по позиция 2


PDF файл, 244,3 KB, качен на 07.07.2017 pdf document

Образец ЕЕДОП


DOCX файл, 56,1 KB, качен на 07.07.2017 docx document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


PDF файл, 35,1 KB, качен на 21.07.2017 pdf document

Писмо до участниците


PDF файл, 43,3 KB, качен на 10.08.2017 pdf document

Решение за класиране


PDF файл, 73,7 KB, качен на 10.08.2017 pdf document

Доклад от работата на комисията


PDF файл, 93,8 KB, качен на 10.08.2017 pdf document

Протокол № 1


PDF файл, 1,8 MB, качен на 10.08.2017 pdf document

Протокол № 2


PDF файл, 195,4 KB, качен на 10.08.2017 pdf document

Договор и приложения по позиция 1


PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.09.2017 pdf document

Договор и приложения по позиция 2


PDF файл, 1,3 MB, качен на 18.09.2017 pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" - 2 обособени позиции, публикувано на 26.06.2017 (Процедура 158)

Начална страница и доклад за откриване


PDF файл, 94,1 KB, качен на 26.06.2017 pdf document

Покана позиция №1


Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)"
PDF файл, 107,2 KB, качен на 26.06.2017 pdf document

Покана позиция №2


Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки"
PDF файл, 102,2 KB, качен на 26.06.2017 pdf document

Техническа спецификация - позиция №1


XLSX файл, 11,8 KB, качен на 26.06.2017 xlsx document

Техническа спецификация - позиция №2


XLSX файл, 15,8 KB, качен на 26.06.2017 xlsx document

Техническа оферта образец - позиция №1


DOC файл, 51,5 KB, качен на 26.06.2017 doc document

Техническа оферта образец - позиция №2


DOC файл, 51,5 KB, качен на 26.06.2017 doc document

Ценова оферта - позиция №1


XLSX файл, 12,5 KB, качен на 26.06.2017 xlsx document

Ценова оферта - позиция №2


XLSX файл, 16,6 KB, качен на 26.06.2017 xlsx document

Проект на договор


DOCX файл, 57,4 KB, качен на 26.06.2017 docx document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


PDF файл, 20,9 KB, качен на 24.07.2017 pdf document

Писмо до участниците и протокол № 1


PDF файл, 112,3 KB, качен на 12.07.2017 pdf document

Протокол 2


PDF файл, 167,8 KB, качен на 04.08.2017 pdf document

Решение за класиране


PDF файл, 71,8 KB, качен на 04.08.2017 pdf document

Доклад от работата на комисията


PDF файл, 99,9 KB, качен на 04.08.2017 pdf document

Писмо до участниците


PDF файл, 40,6 KB, качен на 04.08.2017 pdf document

Договор и приложения по позиция № 1


PDF файл, 405,5 KB, качен на 04.09.2017 pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП


DOCX файл, 23,8 KB, качен на 26.06.2017 docx document

Договор и приложения по позиция № 2


PDF файл, 793,0 KB, качен на 04.09.2017 pdf document

Анекс 2 по позиция № 1


PDF файл, 65,6 KB, качен на 30.11.2018 pdf document

Анекс 2 по позиция № 2


PDF файл, 64,8 KB, качен на 30.11.2018 pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на информация за цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите, публикувано на 09.06.2017 (Процедура 157)

Документация


DOCX файл, 237,8 KB, качен на 09.06.2017 docx document

Обявление АОП


PDF файл, 295,3 KB, качен на 09.06.2017 pdf document

Приложения към техническа спецификация


XLSX файл, 18,7 KB, качен на 09.06.2017 xlsx document

Решение АОП


PDF файл, 112,6 KB, качен на 09.06.2017 pdf document

Решение за откриване


PDF файл, 41,2 KB, качен на 09.06.2017 pdf document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


PDF файл, 26,0 KB, качен на 18.07.2017 pdf document

Протокол №2


PDF файл, 49,2 KB, качен на 03.08.2017 pdf document

Доклад на комисията


PDF файл, 64,2 KB, качен на 03.08.2017 pdf document

Решине за класиране


PDF файл, 43,9 KB, качен на 03.08.2017 pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 20.03.2017 (Процедура 153)

Решение за откриване


DOC файл, 131,5 KB, качен на 20.03.2017 doc document

Решение за откриване на процедура


PDF файл, 113,3 KB, качен на 20.03.2017 pdf document

Обявление


PDF файл, 416,1 KB, качен на 20.03.2017 pdf document

Обявление ТЕД


PDF файл, 218,1 KB, качен на 20.03.2017 pdf document

Документация


DOCX файл, 229,1 KB, качен на 20.03.2017 docx document

Разяснение


DOC файл, 126,0 KB, качен на 27.03.2017 doc document

Решение за изменение


DOC файл, 138,0 KB, качен на 04.04.2017 doc document

Протокол 1


PDF файл, 456,7 KB, качен на 16.05.2017 pdf document

Решение за прекратяване


PDF файл, 61,9 KB, качен на 23.06.2017 pdf document

Документация за участие в процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика“ – 2 обособени позиции, публикувано на 14.03.2017 (Процедура 155)

Договор за позиция № 2 и приложения, публикувано на 21.06.2017 г.


Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
PDF файл, 367,9 KB, качен на 21.06.2017 pdf document

Писмо класиране, публикувано на 13.04.2017 г.


DOC файл, 121,5 KB, качен на 13.04.2017 doc document

Протокол 1, публикувано на 13.04.2017 г.


DOCX файл, 28,1 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Протокол 2, публикувано на 13.04.2017 г.


DOCX файл, 27,6 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


DOC файл, 89,5 KB, качен на 29.03.2017 doc document

Покана за участие по позиция 1


Позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“
DOC файл, 156,0 KB, качен на 13.03.2017 doc document

Покана за участие по позиция 2


Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
DOC файл, 158,0 KB, качен на 13.03.2017 doc document

Доклад


DOC файл, 92,0 KB, качен на 13.03.2017 doc document

Челен лист


DOC файл, 119,0 KB, качен на 14.03.2017 doc document

Техническа спецификация-горива


DOC файл, 60,0 KB, качен на 14.03.2017 doc document

2а - Техническо предложение по Позиция 1


Позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“
DOCX файл, 28,2 KB, качен на 14.03.2017 docx document

2б - Техническо предложение по Позиция 2


Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
DOCX файл, 26,7 KB, качен на 14.03.2017 docx document

3а - Ценово предложение по Позиция 1


Позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“
DOC файл, 53,5 KB, качен на 14.03.2017 doc document

3б - Ценово предложение по Позиция 2


Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
DOC файл, 53,5 KB, качен на 14.03.2017 doc document

4а - Образец на договор по Позиция 1


Позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“
DOC файл, 114,0 KB, качен на 14.03.2017 doc document

4б - Образец на договор по Позиция 2


Позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“
DOC файл, 109,0 KB, качен на 14.03.2017 doc document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП


DOCX файл, 23,4 KB, качен на 14.03.2017 docx document

Обявление за изменение, позиция № 1.pdf


PDF файл, 614,4 KB, качен на 10.06.2019 pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“, публикувано на 14.03.2017 (Процедура 154)

Протокол 1, публикувано на 26.04.2017 г.


PDF файл, 96,5 KB, качен на 26.04.2017 pdf document

Протокол 2, публикувано на 26.04.2017 г.


PDF файл, 203,0 KB, качен на 26.04.2017 pdf document

Документация


DOCX файл, 204,4 KB, качен на 14.03.2017 docx document

Решение АОП


PDF файл, 117,1 KB, качен на 14.03.2017 pdf document

Решение за откриване


DOC файл, 132,0 KB, качен на 14.03.2017 doc document

Обявление


PDF файл, 315,3 KB, качен на 14.03.2017 pdf document

Документация за участие в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет, публикувано на 02.03.2017 г. (Процедура 152) „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/” 8 обособени позиции, по съдебни райони, както следва: 1. Брезник (общ. Брезник); 2. Сливен (общ. Сливен, Твърдица); 3. Златоград (общ. Златоград, Неделино); 4. Търговище (общ. Търговище); 5. Елхово (общ. Елхово, Болярово); 6. Средец (общ. Средец); 7. Айтос (общ. Айтос и Руен); 8. Пловдив (общ. Марица, Съединение, Хисар)

Доклад за промяна в класирането


PDF файл, 81,1 KB, качен на 12.07.2017 pdf document

Писмо до участниците


PDF файл, 43,6 KB, качен на 12.07.2017 pdf document

Решение за промяна


PDF файл, 78,8 KB, качен на 12.07.2017 pdf document

Протокол 2, публикувано на 20.06.2017 г.


PDF файл, 682,2 KB, качен на 20.06.2017 pdf document

Протокол 3, публикувано на 20.06.2017 г.


PDF файл, 281,6 KB, качен на 20.06.2017 pdf document

Протокол 1, публикувано на 10.05.2017 г.


PDF файл, 227,8 KB, качен на 10.05.2017 pdf document

Челен лист


DOCX файл, 35,3 KB, качен на 10.05.2017 docx document

Решение за откриване


DOC файл, 133,5 KB, качен на 01.03.2017 doc document

Решение


PDF файл, 111,4 KB, качен на 01.03.2017 pdf document

Обявление


PDF файл, 626,4 KB, качен на 01.03.2017 pdf document

Документация


DOCX файл, 235,9 KB, качен на 01.03.2017 docx document

11- техническа спецификация


DOC файл, 63,5 KB, качен на 01.03.2017 doc document

11.1 - описание предмета


DOC файл, 33,0 KB, качен на 06.03.2017 doc document

Обявление за приключило изпълнение на договор за обществена поръчка № 51-16/24.07.2017 г., сключен между МЗм и Обединение „СПЕЛ-96“ ООД с предмет:


„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) – до предоставянето на КВС на АГКК по реда на ЗКИР” за Съдебен район Елхово
PDF файл, 395,4 KB, качен на 03.04.2020 pdf document

Копие на допълнително споразумение № РД 51-22/12.05.2020 г. към договор № РД 51-22/14.08.2017 г. с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС


/до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща 8 обособени позиции, за обособена позиция № 7 - съдебен район Айтос, който включва община Айтос и община Руен
PDF файл, 128,4 KB, качен на 14.05.2020 pdf document

Копие на допълнително споразумение № РД 51-20/19.05.2020 г. към договор № РД 51-20/11.08.2017 г. с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС


/до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща 8 обособени позиции, за обособена позиция № 3 - съдебен район Златоград, който включва община Златоград и община Неделино
PDF файл, 42,4 KB, качен на 20.05.2020 pdf document

Обявление за приключило изпълнение на договор за обществена поръчка № 51-17/02.08.2017 г., сключен между МЗм и „ГЕОКОРП“ ООД


с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) – до предоставянето на КВС на АГКК по реда на ЗКИР” за Съдебен район Пловдив
PDF файл, 5,0 MB, качен на 16.06.2020 pdf document

Обявление за приключило изпълнение на договор за обществена поръчка № РД 51-20/11.08.2017 г., сключен между МЗм и ЕТ „ПРОГЕО-ПАВЕЛ ПАВЛОВ“ ЕООД


с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, за позиция № 3 съдебен район Златоград, който включва община Златоград и община Неделино
PDF файл, 1,6 MB, качен на 01.11.2021 pdf document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Последваща оценка (ex-post) на ПРСР (2007 - 2013 г.)“, публикувано на 03.02.2017 г. (Процедура 151)

Протокол 2, публикувано на 23.03.2017 г.


DOC файл, 126,0 KB, качен на 23.03.2017 doc document

Протокол 1


DOC файл, 86,5 KB, качен на 27.02.2017 doc document

Решение за откриване


DOC файл, 132,0 KB, качен на 03.02.2017 doc document

Обявление


PDF файл, 480,0 KB, качен на 28.03.2017 pdf document

Решение


PDF файл, 113,3 KB, качен на 03.02.2017 pdf document

Документация


DOCX файл, 230,6 KB, качен на 19.01.2017 docx document

Техническа спецификация


DOC файл, 143,0 KB, качен на 19.01.2017 doc document

Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно селскостопанско изложение SIA 2017, Париж, Френската република, публикувано на 5.12.2016 г. (Процедура 150)

Договор


DOCX файл, 30,0 KB, качен на 23.02.2017 docx document

Приложение към договор


PDF файл, 1,7 MB, качен на 23.12.2016 pdf document

Писмо за класиране


DOC файл, 122,0 KB, качен на 06.02.2017 doc document

Решение за класиране


DOC файл, 146,5 KB, качен на 06.02.2017 doc document

Доклад от работата на комисията


DOC файл, 109,5 KB, качен на 06.02.2017 doc document

Протокол 3


DOC файл, 68,0 KB, качен на 24.01.2017 doc document

Протокол 2


DOC файл, 111,0 KB, качен на 17.01.2017 doc document

Съобщение за отваряне на ценови оферти


DOC файл, 90,5 KB, качен на 18.01.2017 doc document

Протокол 1


DOC файл, 104,0 KB, качен на 30.12.2016 doc document

РЕШЕНИЕ АОП


PDF файл, 123,3 KB, качен на 05.12.2016 pdf document

Обявление АОП


PDF файл, 325,3 KB, качен на 05.12.2016 pdf document

Решение за откриване


DOC файл, 133,5 KB, качен на 29.11.2016 doc document

Документация


DOCX файл, 231,7 KB, качен на 05.12.2016 docx document

Документация за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в гр. Улан Батор, Република Монголия“, публикувано на 14.11.2016 г. (Процедура 149)

Решение за прекратяване


DOC файл, 123,5 KB, качен на 23.12.2016 doc document

Отговор 1


DOC файл, 119,0 KB, качен на 18.11.2016 doc document

Обявление


PDF файл, 386,7 KB, качен на 14.11.2016 pdf document

Регистрация в ССИ


PDF файл, 11,2 KB, качен на 08.11.2016 pdf document

Решение за откриване


DOC файл, 136,0 KB, качен на 08.11.2016 doc document

Решение


PDF файл, 143,3 KB, качен на 14.11.2016 pdf document

Договор с Хидрогеокоплект ЕООД


PDF файл, 133,3 KB, качен на 21.04.2016 pdf document

Изисквания и указания


DOCX файл, 67,4 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Образец 1


DOCX файл, 17,7 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Образец 2


DOCX файл, 55,6 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Образец 3


DOCX файл, 22,7 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Образец 4


DOCX файл, 15,3 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Образец 5


DOCX файл, 14,8 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Образец 6


DOCX файл, 14,7 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Образец 7


DOCX файл, 15,5 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Образец 8 договор


DOC файл, 138,5 KB, качен на 18.11.2016 doc document

Образец 9


DOCX файл, 16,7 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Образец 10


DOCX файл, 18,9 KB, качен на 18.11.2016 docx document

Техническо задание 11


PDF файл, 611,5 KB, качен на 18.11.2016 pdf document

Методика за оценка 12


PDF файл, 112,6 KB, качен на 18.11.2016 pdf document

Челен лист


DOC файл, 61,5 KB, качен на 18.11.2016 doc document