Върни се горе

Обяви до 15.07.2017 г.

Обява за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС


/до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, включваща позиция 1: Съдебен район Пловдив 4 (общ. Родопи, Кричим, Перущица, Стамболийски); позиция 2: Съдебен район Първомай (общ. Първомай); позиция 3: Съдебен район Карлово (община Карлово, Сопот); позиция 4: Съдебен район Разград (общ. Разград, Цар Калоян, Лозница); позиция 5: Съдебен район Котел (общ. Котел); позиция 6: Съдебен район Смолян (общ. Смолян, Баните); позиция 7: Съдебен район Чепеларе (общ. Чепеларе); позиция 8: Съдебен район Мадан (общ. Мадан, Рудозем); позиция 9: Съдебен район Костинброд (общ. Костинброд, Годеч); позиция 10: Съдебен район Самоков (общ. Самоков); позиция 11: Съдебен район Попово (общ. Попово, Опака); позиция 12: Съдебен район Велики Преслав (В. Преслав, Върбица, Смядово)
DOC файл, 115,5 KB, качен на 17.06.2015 doc document

Обява за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС


1.Девня (общ. Девня, Суворово, Вълчи дол); 2. Павликени (общ. Павликени, Сухиндол); 3. Велико Търново (общ. Велико Търново, Полски Тръмбеш); 4. Ивайловград (общ. Ивайловград); 5. Панагюрище (общ. Панагюрище, Стрелча); 6. Никопол (общ. Никопол, Гулянци); 7. Асеновград (общ.Садово, Лъки); 8. Пловдив 1 (общ. Калояново, Раковски) 9. Пловдив 2 (общ. Пловдив, Куклен); 10. Дупница (общ. Дупница, Бобов дол, Бобошево, Рила, Кочериново, Сапарева баня) 11. Тутракан (общ. Тутракан и Главиница)
DOC файл, 102,0 KB, качен на 15.06.2015 doc document

Обява за отваряне на ценово предложение на участниците в обществена поръчка за извършване на услуга с предмет:„Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири


– публична държавна собственост, съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните”, включваща 4 обособени позиции: Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича”, язовир „Цонево”, язовир „Бели Лом”, язовир „Съединение” и язовир „Ястребино; Позиция 2: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Кула”, язовир „Огоста”, язовир „Рабиша”, язовир „Горни Дъбник” и язовир „Сопот”; Позиция 3: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Ахелой”, язовир „Жребчево”, язовир „Малко Шарково”, язовир „Порой” и язовир „Тракиец”; Позиция 4: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Панчарево”, язовир „Пчелина”, язовир „Пясъчник”, язовир „Домлян”, язовир „Дяково” и язовир „Тополница”
DOC файл, 71,5 KB, качен на 21.04.2015 doc document

Съобщение от Комисията, определена със Заповед № 52-112/03.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните


със задачата да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците в процедура „Открита процедура” за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на оригинални тонери-касети в административната сграда на МЗХ-бул.Христо Ботев №55”
DOC файл, 69,0 KB, качен на 20.03.2015 doc document

Обява за отваряне на ценово предложение на участниците в обществена поръчка за извършване на услуга с предмет:


„Избор на независим регистриран одитор, негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт – счетоводители, които да извършат независим финансов одит на Годишния отчет на „Напоителни системи“ ЕАД за направените разходи при извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната спрямо годината на извършване на одита година заедно с необходимите доказателства”
DOC файл, 115,0 KB, качен на 19.03.2015 doc document

Обобщена справка по чл.44, ал.10 от ЗОП


PDF файл, 92,6 KB, качен на 06.03.2015 pdf document

Обява за отваряне на ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:


„Консултантски услуги за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите за обект: яз. „Порой” – раб. проект за РВР по водния откос на яз. стена, монтаж на шибърен кран на отклонение на осн. изпускател и осветлението по короната, общ. Несебър, обл. Бургас.”
DOC файл, 73,0 KB, качен на 04.03.2015 doc document

Информация за отваряне на ценови предложения в процедура с предмет:Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща 7 обособени позиции, както следва:


Позиция 1: съдебен район Добрич (общ. Добрич-селска, Добрич-градска, Крушари); Позиция 2: съдебен район Мездра (общ. Мездра, Роман); Позиция 3: съдебен район Пещера (общ. Пещера, Брацигово, Батак); Позиция 4: съдебен район Радомир (общ. Радомир, Земен, Ковачевци); Позиция 5: съдебен район Тервел (общ. Тервел) Позиция 6: съдебен район Севлиево (общ. Севлиево) Позиция 7: съдебен район Карнобат (общ. Карнобат и общ. Сунгурларе)
DOC файл, 91,0 KB, качен на 24.02.2015 doc document

Обява за отваряне на ценово предложение на участниците в обществена поръчка за извършване на услуга с предмет:


„Външен одит на финансовия доклад на дейностите по Споразумение за безвъзмездно финансиране 40201.2012.-2012.973 за изследване на структурата на земеделските стопанства(ИСЗС) 2013 г.”
DOC файл, 114,0 KB, качен на 13.02.2015 doc document