Върни се горе

Обяви до 15.07.2017 г.

Информация за отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в процедура с предмет:


„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” за позиция 1: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)” за представяне на оферта, съгласно договор за рамково споразумение № СПОР-46/03.11.2014 г., сключено между Централния орган по обществени поръчки – Министерство на финансите и „Роел-98” ООД, „Лирекс БГ” ООД, „Ронос” ООД и „АТС-България” ООД
DOC файл, 73,5 KB, качен на 14.01.2015 doc document

Обява за отваряне на ценовите оферти, подадени по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за изпълнение на услуга с предмет:


„Услуги по почистване, щадящи околната среда, в административната сграда на МЗХ - гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55”, съгласно рамково споразумение № СПОР-49/14.11.2014 г. за услуги по почистване, щадящи околната среда, сключено между Министерство на финансите – Централен орган по обществени поръчки – и шест потенциални изпълнители
DOC файл, 73,5 KB, качен на 12.01.2015 doc document

Обява за открита процедура с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, за:


Позиция 1: Съдебен район Гоце Делчев (общ. Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен, Хаджидимово); Позиция 2: Съдебен район Варна - I (общ. Варна, Долни Чифлик, Бяла); Позиция 3: Съдебен район Малко Търново (общ. М. Търново); Позиция 4: Съдебен район Свищов (общ. Свищов); Позиция 5: Съдебен район Белоградчик (общ. Белоградчик, Димово, Чупрене, Ружинци); Позиция 6: Съдебен район Кула (общ. Кула, Грамада, Бойница); Позиция 7: Съдебен район Бяла Слатина (общ. Бяла Слатина, Борован); Позиция 8: Съдебен район Козлодуй (общ. Козлодуй, Хайредин) Позиция 9: Съдебен район Габрово (общ. Габрово); Позиция 10:Съдебен район Плевен (общините Плевен, Долна Митрополия, Искър, Д.Дъбник, Пордим); Позиция 11: Съдебен район Бяла (общ. Бяла, Борово, Две могили, Ценово); Позиция 12: Съдебен район Етрополе (общ. Етрополе); Позиция 13: Съдебен район Раднево (общ. Раднево); Позиция 14: Съдебен район Гълъбово (общ. Гълъбово); Позиция 15: Съдебен район Стара Загора (общ. Ст. Загора, Опан); Позиция 16: Съдебен район Шумен (общ. Шумен, Хитрино, Венец); Позиция 17: Съдебен район Тополовград (общ. Тополовград); Позиция 18: Съдебен район Генерал Тошево (общ. Г. Тошево); Позиция 19: Съдебен район Ямбол (общ. Ямбол, Тунджа, Стралджа). Позиция 20:Съдебен район Благоевград(общ.Благоевград и Симитли)
DOC файл, 75,5 KB, качен на 12.12.2014 doc document

Обява за отваряне на ценово предложение на участниците в обществена поръчка за извършване на услуга с предмет:


„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, обособена в 10 позиции
DOC файл, 114,0 KB, качен на 07.11.2014 doc document

Обява за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от обществена поръчка с предмет:


„Яз. „Порой” – раб. проект за РВР по водния откос на яз. стена, монтаж на шибърен кран на отклонение на осн. изпускател и осветлението по короната, общ. Несебър, обл. Бургас“
DOC файл, 69,0 KB, качен на 30.09.2014 doc document

Обява за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле


общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95, обл. Пловдив” и Позиция № 2: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.35.101, обл.Пловдив
DOC файл, 73,0 KB, качен на 17.09.2014 doc document

Обява за отваряне на ценово предложение на участниците в обществена поръчка за извършване на услуга с предмет:


„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, обособена в 9 позиции
DOC файл, 112,0 KB, качен на 01.09.2014 doc document