Върни се горе

Документация за публична покана с предмет: „Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 14.04.2016 г.

Приложения към договора


PDF файл, 591,5 KB, качен на 14.07.2016 pdf document

Договор


PDF файл, 305,3 KB, качен на 18.05.2016 pdf document

Доклад


DOC файл, 75,5 KB, качен на 11.05.2016 doc document

Протокол


DOC файл, 182,5 KB, качен на 11.05.2016 doc document

Публична покана по образец на АОП


PDF файл, 106,2 KB, качен на 14.04.2016 pdf document

Съобщение


DOCX файл, 16,3 KB, качен на 14.04.2016 docx document

Приложение № 3 – Техническа спецификация


PDF файл, 198,8 KB, качен на 14.04.2016 pdf document

Приложение № 6 – Проект на договор


DOC файл, 84,5 KB, качен на 14.04.2016 doc document

Челен лист


DOC файл, 118,5 KB, качен на 14.04.2016 doc document

Документация за публична покана с предмет: Абонамент за право на ползване на правно-информационна система за нуждите на МЗХ за период от 2 години – сървърно приложение и за преносими компютри”, публикувано на 14.04.2016 г.

Приложения към договора


PDF файл, 711,5 KB, качен на 25.04.2016 pdf document

Договор


PDF файл, 234,7 KB, качен на 13.07.2016 pdf document

Протокол


DOC файл, 214,0 KB, качен на 14.06.2016 doc document

Доклад


DOC файл, 75,0 KB, качен на 14.06.2016 doc document

Отговор на постъпило запитване 1


DOC файл, 120,0 KB, качен на 22.04.2016 doc document

Съобщение


DOCX файл, 16,4 KB, качен на 14.04.2016 docx document

Публична покана


PDF файл, 142,6 KB, качен на 14.04.2016 pdf document

Приложение № 6 –Проект на договор;


DOC файл, 74,5 KB, качен на 14.04.2016 doc document

Челен лист


DOC файл, 118,0 KB, качен на 14.04.2016 doc document

Документация за публична покана с предмет:„Изготвяне на обследване на енергийната ефективност на сградата на Министерство на земеделието и храните, нахождаща се в гр. София, бул. „Христо Ботев” №55”, публикувано на 07.04.2016 г.

Договор № РД51-49 от 30.06.2016


DOC файл, 103,0 KB, качен на 30.06.2016 doc document

Приложения към договор № РД 51-49


PDF файл, 450,2 KB, качен на 15.04.2016 pdf document

Уведомително писмо


DOC файл, 135,5 KB, качен на 03.06.2016 doc document

Протокол


DOC файл, 271,5 KB, качен на 03.06.2016 doc document

Доклад


DOC файл, 92,0 KB, качен на 07.04.2016 doc document

Публична покана по образец на АОП;


PDF файл, 233,3 KB, качен на 07.04.2016 pdf document

Съобщение до СМК


DOCX файл, 16,7 KB, качен на 07.04.2016 docx document

Съобщение


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 07.04.2016 docx document

Приложение № 6 – Проект на договор;


DOC файл, 101,0 KB, качен на 07.04.2016 doc document

Челен лист


DOC файл, 119,0 KB, качен на 07.04.2016 doc document

Документация за публична покана с предмет: “Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонал и поддръжка на една рентгенова система (скенер) за багаж“

Договор


PDF файл, 410,2 KB, качен на 22.04.2016 pdf document

Протокол от работата на комисията


DOC файл, 167,5 KB, качен на 29.03.2016 doc document

Доклад приемане работата на комисията


DOC файл, 79,0 KB, качен на 29.03.2016 doc document

Отговор


DOC файл, 122,0 KB, качен на 11.03.2016 doc document

Съобщение


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 02.03.2016 docx document

Публична покана


PDF файл, 72,6 KB, качен на 02.03.2016 pdf document

Доклад


DOC файл, 93,0 KB, качен на 01.03.2016 doc document

Приложение № 6 – Проект на договор;


DOC файл, 88,5 KB, качен на 02.03.2016 doc document

Челен лист


DOC файл, 117,0 KB, качен на 02.03.2016 doc document

Документация за публична покана с предмет: “Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно селскостопанско изложение SIA 2016“, Париж, Френската република, публикувано на 22.01.2016 г.

Извършени плащания


DOCX файл, 19,1 KB, качен на 18.02.2016 docx document

Договор


DOC файл, 77,5 KB, качен на 18.02.2016 doc document

Техническо предложение


PDF файл, 3,7 MB, качен на 01.02.2016 pdf document

Уведомително писмо


DOC файл, 130,0 KB, качен на 22.01.2016 doc document

Протокол


DOC файл, 205,0 KB, качен на 09.02.2016 doc document

Доклад


DOC файл, 74,5 KB, качен на 09.02.2016 doc document

Съобщение


DOCX файл, 16,4 KB, качен на 22.01.2016 docx document

Публична покана


PDF файл, 6,4 MB, качен на 22.01.2016 pdf document

Челен лист


DOC файл, 118,0 KB, качен на 22.01.2016 doc document

Приложение № 6 –Проект на договор;


DOC файл, 76,0 KB, качен на 22.01.2016 doc document

Документация за обществена поръчка с предмет:“Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ” , публикувано на 10.12.2015 г.

Доклад за прекратяване


DOC файл, 92,0 KB, качен на 15.03.2016 doc document

Съобщение


DOCX файл, 16,4 KB, качен на 22.01.2016 docx document

Публична покана


PDF файл, 7,1 MB, качен на 22.01.2016 pdf document

Приложение №3 – Техническа спецификация


DOC файл, 187,5 KB, качен на 22.01.2016 doc document

Приложение №6 – Проект на договор


DOCX файл, 33,3 KB, качен на 22.01.2016 docx document

Челен лист


DOC файл, 117,5 KB, качен на 22.01.2016 doc document

Документация за публична покана с предмет:„Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно изложение за селско стопанство, хранителна промишленост и градинарство „Зелена седмица Берлин 2016“, Федерална Република Германия“, публикувано на 27.11.2015 г.

Възстановена гаранция


XLSX файл, 10,8 KB, качен на 14.03.2016 xlsx document

Извършени плащания


DOCX файл, 19,4 KB, качен на 21.12.2015 docx document

Уведомително писмо


DOC файл, 129,5 KB, качен на 15.12.2015 doc document

Доклад


DOC файл, 77,0 KB, качен на 15.12.2015 doc document

Протокол от работата на комисията


PDF файл, 6,2 MB, качен на 15.12.2015 pdf document

Съобщение


DOCX файл, 16,7 KB, качен на 27.11.2015 docx document

Съобщение медии


PDF файл, 1,0 MB, качен на 27.11.2015 pdf document

Публична покана


PDF файл, 2,5 MB, качен на 27.11.2015 pdf document

Приложение


PDF файл, 4,7 MB, качен на 27.11.2015 pdf document

Доклад


DOC файл, 93,0 KB, качен на 27.11.2015 doc document

Приложение № 6 –Проект на договор;


DOC файл, 75,0 KB, качен на 27.11.2015 doc document

Челен лист


DOC файл, 118,0 KB, качен на 27.11.2015 doc document

Документация за публична покана с предмет: „Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 18.11.2015 г

Публична покана по образец на АОП


PDF файл, 1,5 MB, качен на 18.11.2015 pdf document

Съобщение


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 18.11.2015 docx document

Челен лист


DOC файл, 114,5 KB, качен на 18.11.2015 doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация


PDF файл, 2,7 MB, качен на 18.11.2015 pdf document

Приложение 6 –Проект на договор


DOC файл, 82,0 KB, качен на 18.11.2015 doc document

Документация за публична покана с предмет: „Изработване на дизайн и отпечатване на рекламни – информационни материали на Министерство на земеделието и храните”, публикувано на 09.11.2015 г.

Извършени плащания


DOCX файл, 18,3 KB, качен на 15.12.2015 docx document

Отговор на постъпило запитване 2


DOC файл, 119,5 KB, качен на 17.11.2015 doc document

Отговор на постъпило запитване 1


DOC файл, 119,5 KB, качен на 11.11.2015 doc document

Съобщение


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 09.11.2015 docx document

Публична покана по образец на АОП


PDF файл, 1,5 MB, качен на 09.11.2015 pdf document

Челен лист


DOC файл, 115,0 KB, качен на 09.11.2015 doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация


PDF файл, 6,7 MB, качен на 09.11.2015 pdf document

Приложение 6 – Проект на договор


DOC файл, 82,5 KB, качен на 09.11.2015 doc document

Документация за публична покана с предмет:„Упражняване на строителен надзор за обект: „Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“, публикувано на 28.10.2015 г.

Договор


PDF файл, 9,7 MB, качен на 18.12.2015 pdf document

Уведомително писмо


DOC файл, 139,5 KB, качен на 08.12.2015 doc document

Протокол


DOC файл, 96,0 KB, качен на 16.11.2015 doc document

Доклад-приемане на протокола


DOC файл, 75,0 KB, качен на 08.12.2015 doc document

Доклад


DOC файл, 101,5 KB, качен на 27.10.2015 doc document

Публична покана по образец на АОП


PDF файл, 1,7 MB, качен на 28.10.2015 pdf document

Съобщение


DOCX файл, 17,2 KB, качен на 28.10.2015 docx document

Челен лист


DOC файл, 116,0 KB, качен на 28.10.2015 doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация


PDF файл, 4,9 MB, качен на 28.10.2015 pdf document

Приложение 6 – Проект на договор


DOC файл, 112,0 KB, качен на 28.10.2015 doc document