Върни се горе

Документация за публична покана с предмет: „Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 14.04.2016 г.

Приложения към договора
PDF файл, 591,5 KB, качен на 14.07.2016

pdf document

Договор
PDF файл, 305,3 KB, качен на 18.05.2016

pdf document

Доклад
DOC файл, 75,5 KB, качен на 11.05.2016

doc document

Протокол
DOC файл, 182,5 KB, качен на 11.05.2016

doc document

Публична покана по образец на АОП
PDF файл, 106,2 KB, качен на 14.04.2016

pdf document

Съобщение
DOCX файл, 16,3 KB, качен на 14.04.2016

docx document

Приложение № 3 – Техническа спецификация
PDF файл, 198,8 KB, качен на 14.04.2016

pdf document

Приложение № 6 – Проект на договор
DOC файл, 84,5 KB, качен на 14.04.2016

doc document

Челен лист
DOC файл, 118,5 KB, качен на 14.04.2016

doc document

Документация за публична покана с предмет: Абонамент за право на ползване на правно-информационна система за нуждите на МЗХ за период от 2 години – сървърно приложение и за преносими компютри”, публикувано на 14.04.2016 г.

Приложения към договора
PDF файл, 711,5 KB, качен на 25.04.2016

pdf document

Договор
PDF файл, 234,7 KB, качен на 13.07.2016

pdf document

Протокол
DOC файл, 214,0 KB, качен на 14.06.2016

doc document

Доклад
DOC файл, 75,0 KB, качен на 14.06.2016

doc document

Отговор на постъпило запитване 1
DOC файл, 120,0 KB, качен на 22.04.2016

doc document

Съобщение
DOCX файл, 16,4 KB, качен на 14.04.2016

docx document

Публична покана
PDF файл, 142,6 KB, качен на 14.04.2016

pdf document

Приложение № 6 –Проект на договор;
DOC файл, 74,5 KB, качен на 14.04.2016

doc document

Челен лист
DOC файл, 118,0 KB, качен на 14.04.2016

doc document

Документация за публична покана с предмет:„Изготвяне на обследване на енергийната ефективност на сградата на Министерство на земеделието и храните, нахождаща се в гр. София, бул. „Христо Ботев” №55”, публикувано на 07.04.2016 г.

Договор № РД51-49 от 30.06.2016
DOC файл, 103,0 KB, качен на 30.06.2016

doc document

Приложения към договор № РД 51-49
PDF файл, 450,2 KB, качен на 15.04.2016

pdf document

Уведомително писмо
DOC файл, 135,5 KB, качен на 03.06.2016

doc document

Протокол
DOC файл, 271,5 KB, качен на 03.06.2016

doc document

Доклад
DOC файл, 92,0 KB, качен на 07.04.2016

doc document

Публична покана по образец на АОП;
PDF файл, 233,3 KB, качен на 07.04.2016

pdf document

Съобщение до СМК
DOCX файл, 16,7 KB, качен на 07.04.2016

docx document

Съобщение
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 07.04.2016

docx document

Приложение № 6 – Проект на договор;
DOC файл, 101,0 KB, качен на 07.04.2016

doc document

Челен лист
DOC файл, 119,0 KB, качен на 07.04.2016

doc document

Документация за публична покана с предмет: “Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонал и поддръжка на една рентгенова система (скенер) за багаж“

Договор
PDF файл, 410,2 KB, качен на 22.04.2016

pdf document

Протокол от работата на комисията
DOC файл, 167,5 KB, качен на 29.03.2016

doc document

Доклад приемане работата на комисията
DOC файл, 79,0 KB, качен на 29.03.2016

doc document

Отговор
DOC файл, 122,0 KB, качен на 11.03.2016

doc document

Съобщение
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 02.03.2016

docx document

Публична покана
PDF файл, 72,6 KB, качен на 02.03.2016

pdf document

Доклад
DOC файл, 93,0 KB, качен на 01.03.2016

doc document

Приложение № 6 – Проект на договор;
DOC файл, 88,5 KB, качен на 02.03.2016

doc document

Челен лист
DOC файл, 117,0 KB, качен на 02.03.2016

doc document

Документация за публична покана с предмет: “Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно селскостопанско изложение SIA 2016“, Париж, Френската република, публикувано на 22.01.2016 г.

Извършени плащания
DOCX файл, 19,1 KB, качен на 18.02.2016

docx document

Договор
DOC файл, 77,5 KB, качен на 18.02.2016

doc document

Техническо предложение
PDF файл, 3,7 MB, качен на 01.02.2016

pdf document

Уведомително писмо
DOC файл, 130,0 KB, качен на 22.01.2016

doc document

Протокол
DOC файл, 205,0 KB, качен на 09.02.2016

doc document

Доклад
DOC файл, 74,5 KB, качен на 09.02.2016

doc document

Съобщение
DOCX файл, 16,4 KB, качен на 22.01.2016

docx document

Публична покана
PDF файл, 6,4 MB, качен на 22.01.2016

pdf document

Челен лист
DOC файл, 118,0 KB, качен на 22.01.2016

doc document

Приложение № 6 –Проект на договор;
DOC файл, 76,0 KB, качен на 22.01.2016

doc document

Документация за обществена поръчка с предмет:“Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ” , публикувано на 10.12.2015 г.

Доклад за прекратяване
DOC файл, 92,0 KB, качен на 15.03.2016

doc document

Съобщение
DOCX файл, 16,4 KB, качен на 22.01.2016

docx document

Публична покана
PDF файл, 7,1 MB, качен на 22.01.2016

pdf document

Приложение №3 – Техническа спецификация
DOC файл, 187,5 KB, качен на 22.01.2016

doc document

Приложение №6 – Проект на договор
DOCX файл, 33,3 KB, качен на 22.01.2016

docx document

Челен лист
DOC файл, 117,5 KB, качен на 22.01.2016

doc document

Документация за публична покана с предмет:„Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно изложение за селско стопанство, хранителна промишленост и градинарство „Зелена седмица Берлин 2016“, Федерална Република Германия“, публикувано на 27.11.2015 г.

Възстановена гаранция
XLSX файл, 10,8 KB, качен на 14.03.2016

xlsx document

Извършени плащания
DOCX файл, 19,4 KB, качен на 21.12.2015

docx document

Уведомително писмо
DOC файл, 129,5 KB, качен на 15.12.2015

doc document

Доклад
DOC файл, 77,0 KB, качен на 15.12.2015

doc document

Протокол от работата на комисията
PDF файл, 6,2 MB, качен на 15.12.2015

pdf document

Съобщение
DOCX файл, 16,7 KB, качен на 27.11.2015

docx document

Съобщение медии
PDF файл, 1,0 MB, качен на 27.11.2015

pdf document

Публична покана
PDF файл, 2,5 MB, качен на 27.11.2015

pdf document

Приложение
PDF файл, 4,7 MB, качен на 27.11.2015

pdf document

Доклад
DOC файл, 93,0 KB, качен на 27.11.2015

doc document

Приложение № 6 –Проект на договор;
DOC файл, 75,0 KB, качен на 27.11.2015

doc document

Челен лист
DOC файл, 118,0 KB, качен на 27.11.2015

doc document

Документация за публична покана с предмет: „Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 18.11.2015 г

Публична покана по образец на АОП
PDF файл, 1,5 MB, качен на 18.11.2015

pdf document

Съобщение
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 18.11.2015

docx document

Челен лист
DOC файл, 114,5 KB, качен на 18.11.2015

doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация
PDF файл, 2,7 MB, качен на 18.11.2015

pdf document

Приложение 6 –Проект на договор
DOC файл, 82,0 KB, качен на 18.11.2015

doc document

Документация за публична покана с предмет: „Изработване на дизайн и отпечатване на рекламни – информационни материали на Министерство на земеделието и храните”, публикувано на 09.11.2015 г.

Извършени плащания
DOCX файл, 18,3 KB, качен на 15.12.2015

docx document

Отговор на постъпило запитване 2
DOC файл, 119,5 KB, качен на 17.11.2015

doc document

Отговор на постъпило запитване 1
DOC файл, 119,5 KB, качен на 11.11.2015

doc document

Съобщение
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 09.11.2015

docx document

Публична покана по образец на АОП
PDF файл, 1,5 MB, качен на 09.11.2015

pdf document

Челен лист
DOC файл, 115,0 KB, качен на 09.11.2015

doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация
PDF файл, 6,7 MB, качен на 09.11.2015

pdf document

Приложение 6 – Проект на договор
DOC файл, 82,5 KB, качен на 09.11.2015

doc document

Документация за публична покана с предмет:„Упражняване на строителен надзор за обект: „Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“, публикувано на 28.10.2015 г.

Договор
PDF файл, 9,7 MB, качен на 18.12.2015

pdf document

Уведомително писмо
DOC файл, 139,5 KB, качен на 08.12.2015

doc document

Протокол
DOC файл, 96,0 KB, качен на 16.11.2015

doc document

Доклад-приемане на протокола
DOC файл, 75,0 KB, качен на 08.12.2015

doc document

Доклад
DOC файл, 101,5 KB, качен на 27.10.2015

doc document

Публична покана по образец на АОП
PDF файл, 1,7 MB, качен на 28.10.2015

pdf document

Съобщение
DOCX файл, 17,2 KB, качен на 28.10.2015

docx document

Челен лист
DOC файл, 116,0 KB, качен на 28.10.2015

doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация
PDF файл, 4,9 MB, качен на 28.10.2015

pdf document

Приложение 6 – Проект на договор
DOC файл, 112,0 KB, качен на 28.10.2015

doc document