Върни се горе

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, публикувано на 13.04.2017 г., включваща две обособени позиции:

Поз. 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката Хюлет Пакард“; Поз. 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Съобщение до участниците
PDF файл, 422,8 KB, качен на 19.06.2017

pdf document

Писмо до участниците
PDF файл, 44,2 KB, качен на 18.05.2017

pdf document

Протокол от работата на комисията
PDF файл, 129,1 KB, качен на 18.05.2017

pdf document

Разяснение
DOC файл, 120,5 KB, качен на 19.04.2017

doc document

Доклад
DOC файл, 108,5 KB, качен на 13.04.2017

doc document

Информация за обява
PDF файл, 51,9 KB, качен на 13.04.2017

pdf document

Обява
DOC файл, 108,5 KB, качен на 13.04.2017

doc document

Челен лист
DOCX файл, 35,3 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Образец № 1
DOCX файл, 15,9 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Образец № 2
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Образец № 3.1
PDF файл, 132,6 KB, качен на 13.04.2017

pdf document

Образец № 3.2
PDF файл, 173,3 KB, качен на 13.04.2017

pdf document

Образец № 4
DOCX файл, 18,6 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Информация за обява
PDF файл, 51,9 KB, качен на 13.04.2017

pdf document

Образец № 5.1
XLSX файл, 13,3 KB, качен на 13.04.2017

xlsx document

Образец № 5.2
XLSX файл, 13,9 KB, качен на 13.04.2017

xlsx document

Образец № 6
DOC файл, 91,0 KB, качен на 13.04.2017

doc document

Образец № 7
DOCX файл, 16,2 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Образец № 8
DOCX файл, 17,4 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Образец № 9
DOCX файл, 17,6 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Образец № 10
DOCX файл, 19,0 KB, качен на 13.04.2017

docx document

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: Актуализация на среда за зареждане, обработка, проверка и предаване на данни от КВС и КК за ИСАК на ДФ „Земеделие, публикувано на 23.03.2017 г.

Договор за услуга
PDF файл, 5,5 MB, качен на 09.05.2017

pdf document

Писмо до участниците за класиране
DOCX файл, 114,1 KB, качен на 10.04.2017

docx document

Протокол
DOCX файл, 130,0 KB, качен на 10.04.2017

docx document

Доклад за работата на комисията
DOCX файл, 72,7 KB, качен на 10.04.2017

docx document

Доклад
DOC файл, 105,0 KB, качен на 23.03.2017

doc document

Информация за обява
PDF файл, 63,7 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Образци
DOC файл, 250,5 KB, качен на 23.03.2017

doc document

Обява
DOC файл, 117,0 KB, качен на 23.03.2017

doc document

Приложение 3 Техническа спецификация
PDF файл, 471,3 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Челен лист
DOCX файл, 34,9 KB, качен на 23.03.2017

docx document

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция „Морско дело и рибарство“, публикувано на 09.03.2017 г.

Протокол, публикувано на 05.04.2017г.
DOC файл, 158,5 KB, качен на 05.04.2017

doc document

Разяснение, публикувано на 13.03.2017 г.
DOC файл, 118,5 KB, качен на 13.03.2017

doc document

Челен лист
DOC файл, 80,5 KB, качен на 09.03.2017

doc document

Обява
DOC файл, 104,5 KB, качен на 09.03.2017

doc document

Доклад
DOC файл, 103,0 KB, качен на 08.03.2017

doc document

Договор
DOC файл, 81,5 KB, качен на 09.03.2017

doc document

Техническа спецификация
PDF файл, 46,2 KB, качен на 09.03.2017

pdf document

Образци на документи
DOC файл, 135,5 KB, качен на 09.03.2017

doc document

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 28.10.2016 г.

Договор
DOC файл, 109,5 KB, качен на 23.01.2017

doc document

Приложения към договора
PDF файл, 1,8 MB, качен на 07.11.2016

pdf document

Писмо до участниците
DOC файл, 125,5 KB, качен на 14.12.2016

doc document

Доклад на комисията
DOC файл, 90,5 KB, качен на 14.12.2016

doc document

Протокол 2
DOC файл, 62,0 KB, качен на 09.12.2016

doc document

Протокол 1
DOC файл, 81,5 KB, качен на 16.11.2016

doc document

Писмо Протокол 1
DOC файл, 77,5 KB, качен на 28.11.2016

doc document

Обява
DOC файл, 115,0 KB, качен на 27.10.2016

doc document

Информация за обява
PDF файл, 81,9 KB, качен на 28.10.2016

pdf document

Доклад
DOC файл, 114,5 KB, качен на 27.10.2016

doc document

Образец № 1
DOC файл, 72,0 KB, качен на 28.10.2016

doc document

Образец № 2
DOC файл, 60,5 KB, качен на 28.10.2016

doc document

Техническа спецификация - приложение № 3
PDF файл, 41,2 KB, качен на 28.10.2016

pdf document

Образец № 4
DOC файл, 50,5 KB, качен на 28.10.2016

doc document

Образец № 5
DOC файл, 36,0 KB, качен на 28.10.2016

doc document

Образец № 5.1
DOC файл, 51,0 KB, качен на 28.10.2016

doc document

Образец № 6
DOC файл, 107,0 KB, качен на 28.10.2016

doc document

Образец № 7
DOCX файл, 16,7 KB, качен на 28.10.2016

docx document

Образец № 8
DOCX файл, 16,3 KB, качен на 28.10.2016

docx document

Образец № 9
DOCX файл, 19,2 KB, качен на 28.10.2016

docx document

Образец № 10
DOCX файл, 15,6 KB, качен на 28.10.2016

docx document

Образец № 11
DOCX файл, 16,7 KB, качен на 28.10.2016

docx document

Образец № 12
DOCX файл, 17,5 KB, качен на 28.10.2016

docx document

Образец № 13
DOCX файл, 15,4 KB, качен на 28.10.2016

docx document

Образец № 14
DOCX файл, 15,3 KB, качен на 28.10.2016

docx document

Образец № 15
DOCX файл, 15,7 KB, качен на 28.10.2016

docx document

Челен лист
DOC файл, 81,5 KB, качен на 28.10.2016

doc document

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на писмени и устни преводи за нуждите на МЗХ”, публикувано на 18.10.2016 г.

Договор, публикувано на 13.03.2017 г.
DOC файл, 80,5 KB, качен на 13.03.2017

doc document

Уведомително писмо
DOC файл, 129,5 KB, качен на 03.02.2017

doc document

Протокол
DOC файл, 243,5 KB, качен на 03.02.2017

doc document

Доклад
DOC файл, 118,0 KB, качен на 03.02.2017

doc document

Приложение покана
DOCX файл, 40,6 KB, качен на 18.10.2016

docx document

Образци
DOC файл, 147,0 KB, качен на 18.10.2016

doc document

Образец -обява
DOC файл, 108,0 KB, качен на 18.10.2016

doc document

Методика - 1
DOC файл, 45,0 KB, качен на 18.10.2016

doc document

Покана
PDF файл, 51,9 KB, качен на 18.10.2016

pdf document

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА
DOC файл, 79,0 KB, качен на 18.10.2016

doc document

Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Корекция на река Места – диги – разрушен участък от дясна дига на км 14+750, в землището на с. Борово, община Гоце Делчев – ремонтно – възстановителни работи, частично финансиране”, публикувано на 08.09.2016

Договор
DOC файл, 112,0 KB, качен на 27.10.2016

doc document

Приложение Договор
PDF файл, 254,7 KB, качен на 08.09.2016

pdf document

Протокол 1
PDF файл, 324,8 KB, качен на 30.09.2016

pdf document

Обява
PDF файл, 51,9 KB, качен на 16.09.2016

pdf document

Доклад за удължаване
DOC файл, 80,5 KB, качен на 16.09.2016

doc document

Договор
DOC файл, 107,5 KB, качен на 08.09.2016

doc document

Методика
DOC файл, 34,0 KB, качен на 08.09.2016

doc document

Образец -обява
DOC файл, 104,5 KB, качен на 08.09.2016

doc document

Образци
DOC файл, 158,5 KB, качен на 08.09.2016

doc document

Приложение покана
DOCX файл, 44,0 KB, качен на 08.09.2016

docx document

Челен лист
DOC файл, 80,5 KB, качен на 08.09.2016

doc document

„Услуга – консултантска дейност за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите“ по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 19.08.2016

Договор
DOC файл, 104,5 KB, качен на 27.12.2016

doc document

Приложения към договора
PDF файл, 169,1 KB, качен на 26.08.2016

pdf document

Писмо до участниците
DOC файл, 124,5 KB, качен на 07.12.2016

doc document

Доклад на комисията
DOC файл, 135,0 KB, качен на 07.12.2016

doc document

Протокол 2
DOC файл, 55,0 KB, качен на 21.11.2016

doc document

Протокол 1
DOC файл, 79,0 KB, качен на 31.08.2016

doc document

Писмо Протокол 1
DOC файл, 79,0 KB, качен на 08.11.2016

doc document

Челен лист
DOC файл, 81,5 KB, качен на 19.08.2016

doc document

Информация за публикувана обява
PDF файл, 91,7 KB, качен на 19.08.2016

pdf document

Oбява
DOC файл, 118,5 KB, качен на 19.08.2016

doc document

Доклад
DOC файл, 117,5 KB, качен на 19.08.2016

doc document

Oбразец № 1
DOC файл, 75,5 KB, качен на 19.08.2016

doc document

Oбразец № 2
DOC файл, 60,0 KB, качен на 19.08.2016

doc document

№ 3 Техническа спецификация
PDF файл, 31,2 KB, качен на 19.08.2016

pdf document

Oбразец № 4
DOC файл, 52,5 KB, качен на 19.08.2014

doc document

Oбразец № 5
DOC файл, 34,5 KB, качен на 19.08.2016

doc document

Oбразец № 6
DOC файл, 103,5 KB, качен на 19.08.2016

doc document

Oбразец № 7
DOCX файл, 17,1 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 8
DOCX файл, 16,6 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 9
DOCX файл, 19,4 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 10
DOCX файл, 15,9 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 11
DOCX файл, 17,1 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 12
DOCX файл, 18,1 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 13
DOCX файл, 15,8 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 14
DOCX файл, 15,6 KB, качен на 19.08.2014

docx document

Oбразец № 15
DOCX файл, 16,1 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 16
DOCX файл, 17,0 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 17
DOCX файл, 22,2 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Oбразец № 18
DOCX файл, 22,0 KB, качен на 19.08.2016

docx document

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Язовир „Огоста“ – Извършване на проучвателни работи и изготвяне на оценка на възможните причини за възникване на аварийни ситуации при експлоатацията, във връзка с изискванията на чл. 138а от Закона за водите“, публикувано на 29.07.2016 г.

Информация за публикувана обява
PDF файл, 81,9 KB, качен на 29.07.2016

pdf document

Доклад
DOC файл, 113,0 KB, качен на 29.07.2016

doc document

Документация
DOC файл, 253,5 KB, качен на 29.07.2016

doc document

Обява
DOC файл, 119,5 KB, качен на 29.07.2016

doc document

Челен лист
DOC файл, 81,0 KB, качен на 29.07.2016

doc document