Върни се горе

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства, публикувано на 13.04.2017 г., включваща две обособени позиции:

Поз. 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката Хюлет Пакард“; Поз. 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Съобщение до участниците


PDF файл, 422,8 KB, качен на 19.06.2017 pdf document

Писмо до участниците


PDF файл, 44,2 KB, качен на 18.05.2017 pdf document

Протокол от работата на комисията


PDF файл, 129,1 KB, качен на 18.05.2017 pdf document

Разяснение


DOC файл, 120,5 KB, качен на 19.04.2017 doc document

Доклад


DOC файл, 108,5 KB, качен на 13.04.2017 doc document

Информация за обява


PDF файл, 51,9 KB, качен на 13.04.2017 pdf document

Обява


DOC файл, 108,5 KB, качен на 13.04.2017 doc document

Челен лист


DOCX файл, 35,3 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Образец № 1


DOCX файл, 15,9 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Образец № 2


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Образец № 3.1


PDF файл, 132,6 KB, качен на 13.04.2017 pdf document

Образец № 3.2


PDF файл, 173,3 KB, качен на 13.04.2017 pdf document

Образец № 4


DOCX файл, 18,6 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Информация за обява


PDF файл, 51,9 KB, качен на 13.04.2017 pdf document

Образец № 5.1


XLSX файл, 13,3 KB, качен на 13.04.2017 xlsx document

Образец № 5.2


XLSX файл, 13,9 KB, качен на 13.04.2017 xlsx document

Образец № 6


DOC файл, 91,0 KB, качен на 13.04.2017 doc document

Образец № 7


DOCX файл, 16,2 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Образец № 8


DOCX файл, 17,4 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Образец № 9


DOCX файл, 17,6 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Образец № 10


DOCX файл, 19,0 KB, качен на 13.04.2017 docx document

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: Актуализация на среда за зареждане, обработка, проверка и предаване на данни от КВС и КК за ИСАК на ДФ „Земеделие, публикувано на 23.03.2017 г.

Договор за услуга


PDF файл, 5,5 MB, качен на 09.05.2017 pdf document

Писмо до участниците за класиране


DOCX файл, 114,1 KB, качен на 10.04.2017 docx document

Протокол


DOCX файл, 130,0 KB, качен на 10.04.2017 docx document

Доклад за работата на комисията


DOCX файл, 72,7 KB, качен на 10.04.2017 docx document

Доклад


DOC файл, 105,0 KB, качен на 23.03.2017 doc document

Информация за обява


PDF файл, 63,7 KB, качен на 23.03.2017 pdf document

Образци


DOC файл, 250,5 KB, качен на 23.03.2017 doc document

Обява


DOC файл, 117,0 KB, качен на 23.03.2017 doc document

Приложение 3 Техническа спецификация


PDF файл, 471,3 KB, качен на 23.03.2017 pdf document

Челен лист


DOCX файл, 34,9 KB, качен на 23.03.2017 docx document

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция „Морско дело и рибарство“, публикувано на 09.03.2017 г.

Протокол, публикувано на 05.04.2017г.


DOC файл, 158,5 KB, качен на 05.04.2017 doc document

Разяснение, публикувано на 13.03.2017 г.


DOC файл, 118,5 KB, качен на 13.03.2017 doc document

Челен лист


DOC файл, 80,5 KB, качен на 09.03.2017 doc document

Обява


DOC файл, 104,5 KB, качен на 09.03.2017 doc document

Доклад


DOC файл, 103,0 KB, качен на 08.03.2017 doc document

Договор


DOC файл, 81,5 KB, качен на 09.03.2017 doc document

Техническа спецификация


PDF файл, 46,2 KB, качен на 09.03.2017 pdf document

Образци на документи


DOC файл, 135,5 KB, качен на 09.03.2017 doc document

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 28.10.2016 г.

Договор


DOC файл, 109,5 KB, качен на 23.01.2017 doc document

Приложения към договора


PDF файл, 1,8 MB, качен на 07.11.2016 pdf document

Писмо до участниците


DOC файл, 125,5 KB, качен на 14.12.2016 doc document

Доклад на комисията


DOC файл, 90,5 KB, качен на 14.12.2016 doc document

Протокол 2


DOC файл, 62,0 KB, качен на 09.12.2016 doc document

Протокол 1


DOC файл, 81,5 KB, качен на 16.11.2016 doc document

Писмо Протокол 1


DOC файл, 77,5 KB, качен на 28.11.2016 doc document

Обява


DOC файл, 115,0 KB, качен на 27.10.2016 doc document

Информация за обява


PDF файл, 81,9 KB, качен на 28.10.2016 pdf document

Доклад


DOC файл, 114,5 KB, качен на 27.10.2016 doc document

Образец № 1


DOC файл, 72,0 KB, качен на 28.10.2016 doc document

Образец № 2


DOC файл, 60,5 KB, качен на 28.10.2016 doc document

Техническа спецификация - приложение № 3


PDF файл, 41,2 KB, качен на 28.10.2016 pdf document

Образец № 4


DOC файл, 50,5 KB, качен на 28.10.2016 doc document

Образец № 5


DOC файл, 36,0 KB, качен на 28.10.2016 doc document

Образец № 5.1


DOC файл, 51,0 KB, качен на 28.10.2016 doc document

Образец № 6


DOC файл, 107,0 KB, качен на 28.10.2016 doc document

Образец № 7


DOCX файл, 16,7 KB, качен на 28.10.2016 docx document

Образец № 8


DOCX файл, 16,3 KB, качен на 28.10.2016 docx document

Образец № 9


DOCX файл, 19,2 KB, качен на 28.10.2016 docx document

Образец № 10


DOCX файл, 15,6 KB, качен на 28.10.2016 docx document

Образец № 11


DOCX файл, 16,7 KB, качен на 28.10.2016 docx document

Образец № 12


DOCX файл, 17,5 KB, качен на 28.10.2016 docx document

Образец № 13


DOCX файл, 15,4 KB, качен на 28.10.2016 docx document

Образец № 14


DOCX файл, 15,3 KB, качен на 28.10.2016 docx document

Образец № 15


DOCX файл, 15,7 KB, качен на 28.10.2016 docx document

Челен лист


DOC файл, 81,5 KB, качен на 28.10.2016 doc document

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на писмени и устни преводи за нуждите на МЗХ”, публикувано на 18.10.2016 г.

Договор, публикувано на 13.03.2017 г.


DOC файл, 80,5 KB, качен на 13.03.2017 doc document

Уведомително писмо


DOC файл, 129,5 KB, качен на 03.02.2017 doc document

Протокол


DOC файл, 243,5 KB, качен на 03.02.2017 doc document

Доклад


DOC файл, 118,0 KB, качен на 03.02.2017 doc document

Приложение покана


DOCX файл, 40,6 KB, качен на 18.10.2016 docx document

Образци


DOC файл, 147,0 KB, качен на 18.10.2016 doc document

Образец -обява


DOC файл, 108,0 KB, качен на 18.10.2016 doc document

Методика - 1


DOC файл, 45,0 KB, качен на 18.10.2016 doc document

Покана


PDF файл, 51,9 KB, качен на 18.10.2016 pdf document

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА УСЛУГА


DOC файл, 79,0 KB, качен на 18.10.2016 doc document

Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Корекция на река Места – диги – разрушен участък от дясна дига на км 14+750, в землището на с. Борово, община Гоце Делчев – ремонтно – възстановителни работи, частично финансиране”, публикувано на 08.09.2016

Договор


DOC файл, 112,0 KB, качен на 27.10.2016 doc document

Приложение Договор


PDF файл, 254,7 KB, качен на 08.09.2016 pdf document

Протокол 1


PDF файл, 324,8 KB, качен на 30.09.2016 pdf document

Обява


PDF файл, 51,9 KB, качен на 16.09.2016 pdf document

Доклад за удължаване


DOC файл, 80,5 KB, качен на 16.09.2016 doc document

Договор


DOC файл, 107,5 KB, качен на 08.09.2016 doc document

Методика


DOC файл, 34,0 KB, качен на 08.09.2016 doc document

Образец -обява


DOC файл, 104,5 KB, качен на 08.09.2016 doc document

Образци


DOC файл, 158,5 KB, качен на 08.09.2016 doc document

Приложение покана


DOCX файл, 44,0 KB, качен на 08.09.2016 docx document

Челен лист


DOC файл, 80,5 KB, качен на 08.09.2016 doc document

„Услуга – консултантска дейност за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите“ по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 19.08.2016

Договор


DOC файл, 104,5 KB, качен на 27.12.2016 doc document

Приложения към договора


PDF файл, 169,1 KB, качен на 26.08.2016 pdf document

Писмо до участниците


DOC файл, 124,5 KB, качен на 07.12.2016 doc document

Доклад на комисията


DOC файл, 135,0 KB, качен на 07.12.2016 doc document

Протокол 2


DOC файл, 55,0 KB, качен на 21.11.2016 doc document

Протокол 1


DOC файл, 79,0 KB, качен на 31.08.2016 doc document

Писмо Протокол 1


DOC файл, 79,0 KB, качен на 08.11.2016 doc document

Челен лист


DOC файл, 81,5 KB, качен на 19.08.2016 doc document

Информация за публикувана обява


PDF файл, 91,7 KB, качен на 19.08.2016 pdf document

Oбява


DOC файл, 118,5 KB, качен на 19.08.2016 doc document

Доклад


DOC файл, 117,5 KB, качен на 19.08.2016 doc document

Oбразец № 1


DOC файл, 75,5 KB, качен на 19.08.2016 doc document

Oбразец № 2


DOC файл, 60,0 KB, качен на 19.08.2016 doc document

№ 3 Техническа спецификация


PDF файл, 31,2 KB, качен на 19.08.2016 pdf document

Oбразец № 4


DOC файл, 52,5 KB, качен на 19.08.2014 doc document

Oбразец № 5


DOC файл, 34,5 KB, качен на 19.08.2016 doc document

Oбразец № 6


DOC файл, 103,5 KB, качен на 19.08.2016 doc document

Oбразец № 7


DOCX файл, 17,1 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 8


DOCX файл, 16,6 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 9


DOCX файл, 19,4 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 10


DOCX файл, 15,9 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 11


DOCX файл, 17,1 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 12


DOCX файл, 18,1 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 13


DOCX файл, 15,8 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 14


DOCX файл, 15,6 KB, качен на 19.08.2014 docx document

Oбразец № 15


DOCX файл, 16,1 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 16


DOCX файл, 17,0 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 17


DOCX файл, 22,2 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Oбразец № 18


DOCX файл, 22,0 KB, качен на 19.08.2016 docx document

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Язовир „Огоста“ – Извършване на проучвателни работи и изготвяне на оценка на възможните причини за възникване на аварийни ситуации при експлоатацията, във връзка с изискванията на чл. 138а от Закона за водите“, публикувано на 29.07.2016 г.

Информация за публикувана обява


PDF файл, 81,9 KB, качен на 29.07.2016 pdf document

Доклад


DOC файл, 113,0 KB, качен на 29.07.2016 doc document

Документация


DOC файл, 253,5 KB, качен на 29.07.2016 doc document

Обява


DOC файл, 119,5 KB, качен на 29.07.2016 doc document

Челен лист


DOC файл, 81,0 KB, качен на 29.07.2016 doc document