Върни се горе

Документация за обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов “, обособена в четири позиции, както следва:

  • Обособена позиция № 1: „Проучване състоянието на рибните популации и определяне на изземваните количества риба от любителски риболов в яз. „Искър”
  • Обособена позиция № 2: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Пясъчник”
  • Обособена позиция № 3: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Ал. Стамболийски”
  • Обособена позиция № 4: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Сопот”