Върни се горе

Частичен ремонт на общи части и инсталации в сутерена на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”, публикувано на 02.10.2015 г.

Извършени плащания


DOCX файл, 19,4 KB, качен на 06.11.2015 docx document

Възстановена гаранция


XLSX файл, 10,8 KB, качен на 07.04.2016 xlsx document

Съобщение


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 02.10.2015 docx document

Публична покана по образец на АОП


PDF файл, 1,4 MB, качен на 02.10.2015 pdf document

Инвестиционен проект


RAR файл, 8,5 MB, качен на 08.09.2015 rar document

Челен лист


DOC файл, 115,5 KB, качен на 02.10.2015 doc document

Приложение 6 –Проект на договор


DOC файл, 141,0 KB, качен на 02.10.2015 doc document

Приложение 12 – Заявка за оглед на обекта


DOCX файл, 14,8 KB, качен на 02.10.2015 docx document

„Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 24.09.2015 г.

Публична покана


PDF файл, 5,9 MB, качен на 24.09.2015 pdf document

Съобщение сайт


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 24.09.2015 docx document

Приложение 6 –Проект на договор


DOC файл, 81,5 KB, качен на 24.09.2015 doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация


PDF файл, 9,1 MB, качен на 24.09.2015 pdf document

Челен лист


DOC файл, 114,0 KB, качен на 24.09.2015 doc document

„Пълно сервизно обслужване на компютри, сървъри, принтери, скенери, активни мрежово устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства, копирни машини и многофункционални устройства“,публикувано на 24.09.2015 г.

Извършени плащания


DOCX файл, 19,2 KB, качен на 28.12.2015 docx document

Договор


PDF файл, 1,9 MB, качен на 28.12.2015 pdf document

Протокол


DOC файл, 169,5 KB, качен на 08.10.2015 doc document

Съобщение сайт


DOCX файл, 16,6 KB, качен на 24.09.2015 docx document

Публична покана


PDF файл, 6,7 MB, качен на 24.09.2015 pdf document

Приложение 6 – Проект на договор


DOC файл, 79,0 KB, качен на 24.09.2015 doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация


DOCX файл, 40,5 KB, качен на 24.09.2015 docx document

Челен лист


DOC файл, 114,0 KB, качен на 24.09.2015 doc document

„Извършване на ремонт на покрив на сграда на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”

Извършени плащания


DOCX файл, 20,0 KB, качен на 04.11.2015 docx document

Доклад приемане на протокола


DOC файл, 74,0 KB, качен на 14.10.2015 doc document

Протокол


DOC файл, 112,0 KB, качен на 05.10.2015 doc document

Уведомително писмо до участниците


DOC файл, 130,0 KB, качен на 14.10.2015 doc document

Челен лист


DOC файл, 111,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

Покана ID 9046126


PDF файл, 7,1 MB, качен на 23.09.2015 pdf document

1 - Списък документи


DOC файл, 34,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

2 - Представяне


DOC файл, 44,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

3 - Техническа спецификация


PDF файл, 302,6 KB, качен на 23.09.2015 pdf document

4 - Техническо предложение


DOC файл, 52,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

5 - Ценово предложение


DOC файл, 39,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

5.1 - Количествено-стойностна сметка


DOC файл, 53,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

6 - Договор


DOC файл, 100,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

7 - Декларация запознат с услугата


DOC файл, 29,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

8 - Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП


DOCX файл, 19,2 KB, качен на 23.09.2015 docx document

9 - Декларация участие подизпълнители


DOCX файл, 20,2 KB, качен на 23.09.2015 docx document

10 - Списък по чл. 51, ал. 1


DOC файл, 51,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

11 - Декларация минимална цена на труда


DOCX файл, 18,5 KB, качен на 23.09.2015 docx document

12 - Образец оглед


DOCX файл, 15,0 KB, качен на 23.09.2015 docx document

13 - Методика


PDF файл, 61,9 KB, качен на 23.09.2015 pdf document

съобщение медии


PDF файл, 1,1 MB, качен на 23.09.2015 pdf document

Съобщение сайт


DOCX файл, 17,1 KB, качен на 23.09.2015 docx document

„Услуги за извършване на технически дейности по прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за изработване на план за земеразделяне в землището на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


PDF файл, 3,0 MB, качен на 30.09.2015 pdf document

Договор Дългопол


DOC файл, 80,0 KB, качен на 22.10.2015 doc document

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП


PDF файл, 1,2 MB, качен на 30.09.2015 pdf document

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


PDF файл, 4,8 MB, качен на 30.09.2015 pdf document

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


PDF файл, 5,6 MB, качен на 30.09.2015 pdf document

Доклад


DOC файл, 72,5 KB, качен на 07.10.2015 doc document

Протокол


DOC файл, 99,0 KB, качен на 05.10.2015 doc document

Челен лист


DOC файл, 117,5 KB, качен на 30.09.2015 doc document

публична покана


PDF файл, 4,6 MB, качен на 23.09.2015 pdf document

съобщение медии


PDF файл, 1,1 MB, качен на 23.09.2015 pdf document

Съобщение сайт


DOCX файл, 16,2 KB, качен на 23.09.2015 docx document

Списък с документи


DOC файл, 33,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

Представяне на участника


DOC файл, 34,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

техническа спецификация


DOC файл, 47,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

Поименен списък на дейностите


DOC файл, 35,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

Техническо предложение


DOC файл, 96,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

Ценово предложение


DOCX файл, 19,6 KB, качен на 23.09.2015 docx document

договор Дългопол


DOC файл, 77,0 KB, качен на 22.10.2015 doc document

Декларация за запознаване с условията


DOC файл, 31,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП


DOCX файл, 18,6 KB, качен на 23.09.2015 docx document

декларация-списък на служителите


DOCX файл, 22,8 KB, качен на 23.09.2015 docx document

декларация за оборудване


DOC файл, 31,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

декларация за опазване на тайната


DOC файл, 31,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

„Частичен ремонт на общи части и инсталации в сутерена на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”

Съобщение сайт


DOCX файл, 16,4 KB, качен на 03.09.2015 docx document

Доклад прекратяване


DOC файл, 78,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

Челен лист


DOC файл, 115,0 KB, качен на 03.09.2015 doc document

Съобщение


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 03.09.2015 docx document

Публична покана по образец на АОП


PDF файл, 136,3 KB, качен на 03.09.2015 pdf document

Инвестиционен проект


RAR файл, 8,5 MB, качен на 03.09.2015 rar document

Приложение 6 – Проект на договор


DOC файл, 141,5 KB, качен на 03.09.2015 doc document

Приложение 12 – Заявка за оглед на обекта


DOCX файл, 14,8 KB, качен на 03.09.2015 docx document

„Реконструкция на селскостопански път яз. Изгрев – 1548 м. – ПИ 000394 в землището на с. Осеновец с ЕКАТТЕ 54119, общ. Венец“, общ. Венец, обл. Шумен

Окончателно плащане


DOCX файл, 18,7 KB, качен на 14.10.2015 docx document

Извършени плащания


DOCX файл, 18,7 KB, качен на 14.10.2015 docx document

Договор


DOC файл, 147,0 KB, качен на 14.10.2015 doc document

Приложения към договор


PDF файл, 13,4 MB, качен на 10.09.2015 pdf document

Доклад за приемане


DOC файл, 75,0 KB, качен на 23.09.2015 doc document

Протокол


DOC файл, 113,5 KB, качен на 23.09.2015 doc document

Инвестиционен проект


RAR файл, 4,7 MB, качен на 02.09.2015 rar document

Публична покана по образец на АОП


PDF файл, 116,3 KB, качен на 02.09.2015 pdf document

Съобщение


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 02.09.2015 docx document

Челен лист


DOC файл, 114,0 KB, качен на 02.09.2015 doc document

Приложение 6 –Проект на договор


DOC файл, 143,0 KB, качен на 02.09.2015 doc document

Инвестиционен проект


RAR файл, 4,7 MB, качен на 02.09.2015 rar document

Публична покана


PDF файл, 116,3 KB, качен на 02.09.2015 pdf document

Съобщение сайт


DOCX файл, 16,5 KB, качен на 02.09.2015 docx document

Приложение 6 – Проект на договор


DOC файл, 143,0 KB, качен на 02.09.2015 doc document

Челен лист


DOC файл, 114,0 KB, качен на 02.09.2015 doc document

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите на обект за строителство: „Реконструкция на селскостопански път яз. Изгрев -1548-ПИ 000394 в землището на с.Осеновец с ЕКАТТЕ 54119, общ. Венец“

Възстановена гаранция


XLSX файл, 10,6 KB, качен на 02.10.2016 xlsx document

Техническо и ценово предложение


PDF файл, 1,8 MB, качен на 04.09.2015 pdf document

Техническа спецификация


PDF файл, 2,6 MB, качен на 02.09.2015 pdf document

Договор


DOC файл, 101,5 KB, качен на 02.10.2015 doc document

Доклад


DOC файл, 72,5 KB, качен на 02.09.2015 doc document

Протокол от комисия


DOC файл, 93,5 KB, качен на 02.09.2015 doc document

Публична покана по образец на АОП


PDF файл, 142,6 KB, качен на 02.09.2015 pdf document

Съобщение


DOCX файл, 16,3 KB, качен на 02.09.2015 docx document

Челен лист


DOC файл, 116,0 KB, качен на 02.09.2015 doc document

Приложение 3.1 – Обяснителна записка


PDF файл, 224,0 KB, качен на 03.09.2015 pdf document

Приложение 3 – Техническа спецификация


PDF файл, 31,2 KB, качен на 02.09.2015 pdf document

Приложение 6 – Проект на договор


DOC файл, 104,5 KB, качен на 02.09.2015 doc document

„Извършване на предварителна оценка на финансови инструменти, които ще се прилагат през следващия програмен период”

Договор


DOC файл, 80,0 KB, качен на 06.11.2015 doc document

Приложения 2 част


PDF файл, 11,0 MB, качен на 04.09.2015 pdf document

Приложения 1 част


PDF файл, 3,7 MB, качен на 02.09.2015 pdf document

Доклад приемане на протокола


DOC файл, 73,5 KB, качен на 21.10.2015 doc document

Протокол Финансови инструменти


DOC файл, 104,5 KB, качен на 09.09.2015 doc document

Съобщение за отваряне на оферти


DOC файл, 113,0 KB, качен на 02.09.2015 doc document

Публична покана


PDF файл, 196,9 KB, качен на 08.09.2015 pdf document

Съобщение


DOCX файл, 16,2 KB, качен на 28.08.2015 docx document

Челен лист


DOC файл, 114,0 KB, качен на 28.08.2015 doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация


DOC файл, 95,5 KB, качен на 28.08.2015 doc document

Приложение 6 –Проект на договор


DOC файл, 78,5 KB, качен на 28.08.2015 doc document

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“

Доклад


DOC файл, 75,5 KB, качен на 02.09.2015 doc document

Протокол


DOC файл, 96,0 KB, качен на 02.09.2015 doc document

Съобщение


DOCX файл, 16,4 KB, качен на 05.08.2015 docx document

Покана


PDF файл, 146,3 KB, качен на 05.08.2015 pdf document

Челен лист


DOC файл, 114,0 KB, качен на 05.08.2015 doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация


PDF файл, 2,9 MB, качен на 05.08.2015 pdf document

Приложение 6 –Проект на договор


DOC файл, 76,5 KB, качен на 05.08.2015 doc document