Върни се горе

Частичен ремонт на общи части и инсталации в сутерена на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”, публикувано на 02.10.2015 г.

Извършени плащания
DOCX файл, 19,4 KB, качен на 06.11.2015

docx document

Възстановена гаранция
XLSX файл, 10,8 KB, качен на 07.04.2016

xlsx document

Съобщение
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 02.10.2015

docx document

Публична покана по образец на АОП
PDF файл, 1,4 MB, качен на 02.10.2015

pdf document

Инвестиционен проект
RAR файл, 8,5 MB, качен на 08.09.2015

rar document

Челен лист
DOC файл, 115,5 KB, качен на 02.10.2015

doc document

Приложение 6 –Проект на договор
DOC файл, 141,0 KB, качен на 02.10.2015

doc document

Приложение 12 – Заявка за оглед на обекта
DOCX файл, 14,8 KB, качен на 02.10.2015

docx document

„Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 24.09.2015 г.

Публична покана
PDF файл, 5,9 MB, качен на 24.09.2015

pdf document

Съобщение сайт
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 24.09.2015

docx document

Приложение 6 –Проект на договор
DOC файл, 81,5 KB, качен на 24.09.2015

doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация
PDF файл, 9,1 MB, качен на 24.09.2015

pdf document

Челен лист
DOC файл, 114,0 KB, качен на 24.09.2015

doc document

„Пълно сервизно обслужване на компютри, сървъри, принтери, скенери, активни мрежово устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства, копирни машини и многофункционални устройства“,публикувано на 24.09.2015 г.

Извършени плащания
DOCX файл, 19,2 KB, качен на 28.12.2015

docx document

Договор
PDF файл, 1,9 MB, качен на 28.12.2015

pdf document

Протокол
DOC файл, 169,5 KB, качен на 08.10.2015

doc document

Съобщение сайт
DOCX файл, 16,6 KB, качен на 24.09.2015

docx document

Публична покана
PDF файл, 6,7 MB, качен на 24.09.2015

pdf document

Приложение 6 – Проект на договор
DOC файл, 79,0 KB, качен на 24.09.2015

doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация
DOCX файл, 40,5 KB, качен на 24.09.2015

docx document

Челен лист
DOC файл, 114,0 KB, качен на 24.09.2015

doc document

„Извършване на ремонт на покрив на сграда на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”

Извършени плащания
DOCX файл, 20,0 KB, качен на 04.11.2015

docx document

Доклад приемане на протокола
DOC файл, 74,0 KB, качен на 14.10.2015

doc document

Протокол
DOC файл, 112,0 KB, качен на 05.10.2015

doc document

Уведомително писмо до участниците
DOC файл, 130,0 KB, качен на 14.10.2015

doc document

Челен лист
DOC файл, 111,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

Покана ID 9046126
PDF файл, 7,1 MB, качен на 23.09.2015

pdf document

1 - Списък документи
DOC файл, 34,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

2 - Представяне
DOC файл, 44,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

3 - Техническа спецификация
PDF файл, 302,6 KB, качен на 23.09.2015

pdf document

4 - Техническо предложение
DOC файл, 52,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

5 - Ценово предложение
DOC файл, 39,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

5.1 - Количествено-стойностна сметка
DOC файл, 53,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

6 - Договор
DOC файл, 100,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

7 - Декларация запознат с услугата
DOC файл, 29,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

8 - Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП
DOCX файл, 19,2 KB, качен на 23.09.2015

docx document

9 - Декларация участие подизпълнители
DOCX файл, 20,2 KB, качен на 23.09.2015

docx document

10 - Списък по чл. 51, ал. 1
DOC файл, 51,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

11 - Декларация минимална цена на труда
DOCX файл, 18,5 KB, качен на 23.09.2015

docx document

12 - Образец оглед
DOCX файл, 15,0 KB, качен на 23.09.2015

docx document

13 - Методика
PDF файл, 61,9 KB, качен на 23.09.2015

pdf document

съобщение медии
PDF файл, 1,1 MB, качен на 23.09.2015

pdf document

Съобщение сайт
DOCX файл, 17,1 KB, качен на 23.09.2015

docx document

„Услуги за извършване на технически дейности по прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за изработване на план за земеразделяне в землището на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
PDF файл, 3,0 MB, качен на 30.09.2015

pdf document

Договор Дългопол
DOC файл, 80,0 KB, качен на 22.10.2015

doc document

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.4 ОТ ЗОП
PDF файл, 1,2 MB, качен на 30.09.2015

pdf document

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
PDF файл, 4,8 MB, качен на 30.09.2015

pdf document

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
PDF файл, 5,6 MB, качен на 30.09.2015

pdf document

Доклад
DOC файл, 72,5 KB, качен на 07.10.2015

doc document

Протокол
DOC файл, 99,0 KB, качен на 05.10.2015

doc document

Челен лист
DOC файл, 117,5 KB, качен на 30.09.2015

doc document

публична покана
PDF файл, 4,6 MB, качен на 23.09.2015

pdf document

съобщение медии
PDF файл, 1,1 MB, качен на 23.09.2015

pdf document

Съобщение сайт
DOCX файл, 16,2 KB, качен на 23.09.2015

docx document

Списък с документи
DOC файл, 33,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

Представяне на участника
DOC файл, 34,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

техническа спецификация
DOC файл, 47,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

Поименен списък на дейностите
DOC файл, 35,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

Техническо предложение
DOC файл, 96,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

Ценово предложение
DOCX файл, 19,6 KB, качен на 23.09.2015

docx document

договор Дългопол
DOC файл, 77,0 KB, качен на 22.10.2015

doc document

Декларация за запознаване с условията
DOC файл, 31,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП
DOCX файл, 18,6 KB, качен на 23.09.2015

docx document

декларация-списък на служителите
DOCX файл, 22,8 KB, качен на 23.09.2015

docx document

декларация за оборудване
DOC файл, 31,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

декларация за опазване на тайната
DOC файл, 31,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

„Частичен ремонт на общи части и инсталации в сутерена на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”

Съобщение сайт
DOCX файл, 16,4 KB, качен на 03.09.2015

docx document

Доклад прекратяване
DOC файл, 78,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

Челен лист
DOC файл, 115,0 KB, качен на 03.09.2015

doc document

Съобщение
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 03.09.2015

docx document

Публична покана по образец на АОП
PDF файл, 136,3 KB, качен на 03.09.2015

pdf document

Инвестиционен проект
RAR файл, 8,5 MB, качен на 03.09.2015

rar document

Приложение 6 – Проект на договор
DOC файл, 141,5 KB, качен на 03.09.2015

doc document

Приложение 12 – Заявка за оглед на обекта
DOCX файл, 14,8 KB, качен на 03.09.2015

docx document

„Реконструкция на селскостопански път яз. Изгрев – 1548 м. – ПИ 000394 в землището на с. Осеновец с ЕКАТТЕ 54119, общ. Венец“, общ. Венец, обл. Шумен

Окончателно плащане
DOCX файл, 18,7 KB, качен на 14.10.2015

docx document

Извършени плащания
DOCX файл, 18,7 KB, качен на 14.10.2015

docx document

Договор
DOC файл, 147,0 KB, качен на 14.10.2015

doc document

Приложения към договор
PDF файл, 13,4 MB, качен на 10.09.2015

pdf document

Доклад за приемане
DOC файл, 75,0 KB, качен на 23.09.2015

doc document

Протокол
DOC файл, 113,5 KB, качен на 23.09.2015

doc document

Инвестиционен проект
RAR файл, 4,7 MB, качен на 02.09.2015

rar document

Публична покана по образец на АОП
PDF файл, 116,3 KB, качен на 02.09.2015

pdf document

Съобщение
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 02.09.2015

docx document

Челен лист
DOC файл, 114,0 KB, качен на 02.09.2015

doc document

Приложение 6 –Проект на договор
DOC файл, 143,0 KB, качен на 02.09.2015

doc document

Инвестиционен проект
RAR файл, 4,7 MB, качен на 02.09.2015

rar document

Публична покана
PDF файл, 116,3 KB, качен на 02.09.2015

pdf document

Съобщение сайт
DOCX файл, 16,5 KB, качен на 02.09.2015

docx document

Приложение 6 – Проект на договор
DOC файл, 143,0 KB, качен на 02.09.2015

doc document

Челен лист
DOC файл, 114,0 KB, качен на 02.09.2015

doc document

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите на обект за строителство: „Реконструкция на селскостопански път яз. Изгрев -1548-ПИ 000394 в землището на с.Осеновец с ЕКАТТЕ 54119, общ. Венец“

Възстановена гаранция
XLSX файл, 10,6 KB, качен на 02.10.2016

xlsx document

Техническо и ценово предложение
PDF файл, 1,8 MB, качен на 04.09.2015

pdf document

Техническа спецификация
PDF файл, 2,6 MB, качен на 02.09.2015

pdf document

Договор
DOC файл, 101,5 KB, качен на 02.10.2015

doc document

Доклад
DOC файл, 72,5 KB, качен на 02.09.2015

doc document

Протокол от комисия
DOC файл, 93,5 KB, качен на 02.09.2015

doc document

Публична покана по образец на АОП
PDF файл, 142,6 KB, качен на 02.09.2015

pdf document

Съобщение
DOCX файл, 16,3 KB, качен на 02.09.2015

docx document

Челен лист
DOC файл, 116,0 KB, качен на 02.09.2015

doc document

Приложение 3.1 – Обяснителна записка
PDF файл, 224,0 KB, качен на 03.09.2015

pdf document

Приложение 3 – Техническа спецификация
PDF файл, 31,2 KB, качен на 02.09.2015

pdf document

Приложение 6 – Проект на договор
DOC файл, 104,5 KB, качен на 02.09.2015

doc document

„Извършване на предварителна оценка на финансови инструменти, които ще се прилагат през следващия програмен период”

Договор
DOC файл, 80,0 KB, качен на 06.11.2015

doc document

Приложения 2 част
PDF файл, 11,0 MB, качен на 04.09.2015

pdf document

Приложения 1 част
PDF файл, 3,7 MB, качен на 02.09.2015

pdf document

Доклад приемане на протокола
DOC файл, 73,5 KB, качен на 21.10.2015

doc document

Протокол Финансови инструменти
DOC файл, 104,5 KB, качен на 09.09.2015

doc document

Съобщение за отваряне на оферти
DOC файл, 113,0 KB, качен на 02.09.2015

doc document

Публична покана
PDF файл, 196,9 KB, качен на 08.09.2015

pdf document

Съобщение
DOCX файл, 16,2 KB, качен на 28.08.2015

docx document

Челен лист
DOC файл, 114,0 KB, качен на 28.08.2015

doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация
DOC файл, 95,5 KB, качен на 28.08.2015

doc document

Приложение 6 –Проект на договор
DOC файл, 78,5 KB, качен на 28.08.2015

doc document

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“

Доклад
DOC файл, 75,5 KB, качен на 02.09.2015

doc document

Протокол
DOC файл, 96,0 KB, качен на 02.09.2015

doc document

Съобщение
DOCX файл, 16,4 KB, качен на 05.08.2015

docx document

Покана
PDF файл, 146,3 KB, качен на 05.08.2015

pdf document

Челен лист
DOC файл, 114,0 KB, качен на 05.08.2015

doc document

Приложение 3 – Техническа спецификация
PDF файл, 2,9 MB, качен на 05.08.2015

pdf document

Приложение 6 –Проект на договор
DOC файл, 76,5 KB, качен на 05.08.2015

doc document