Върни се горе

2022

2021

2020

2017 г.

Обобщителен протокол за инвентаризираните разсадникови площи към 30.09.2017 г.


(приложение № 20 към чл. 35, ал. 3 от Наредба № 4 от 15 февруари 2012 г. за условията и реда за регистрация на горските разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост)
XLS файл, 115,5 KB, качен на 23.11.2018 xls document