Skip Navigation Links.
Начало
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Ръководство
Директор
Главен секретар
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Актуално
Галерия
Събития
Най-ново
Връзка
Обяви
Въпроси и отговори
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Официални документи
Бюджет
Бюлетини
Доклади
Програми
Плащания СЕБРА
Финансови отчети
Мониторинг на пазара за зърно
Процедури свързани с имоти от ДПФ
График на провеждане на ГТП на ЗГТ
Решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ
Регистрация на земеделски стопани съгласно Наредба №3/1999 г.
Други
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Възникнала грешка
Правна информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм