22.06.2024


Заповеди с № РД46-165 до РД46-184 от 29.02.2016г. на основание чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с §15, ал.1 и 6 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ(обн. ДВ. , бр.61 от 2015г.) и писма с от вх.№66-1028 до 66-1033, 66-1035 до 66-1038, 66-1040, 66-1042 до 66-1046, 66-1048 до 1051 и 66-1065 от 26.02.2016г. на директора на ОД"Земеделие-Хасково, за землища от общините Харманли, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Свиленград и Любимец. 4.69 MB
Заповед 20 от 03.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие". 148.76 KB
Заповед 26 от 12.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие" възоснова на писмо рег. индекс ОС-06-32-1#1/4.02.2016г. 155.41 KB
Заповед 27 от 12.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие". 148.07 KB
Заповед 19 от 03.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие". 151.67 KB
Заповед 18 от 03.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие" възоснова на писмо рег. индекс ОС-23-1113#1/14.12.2015г. 159.26 KB
Заповед 17 от 03.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие". 151.17 KB
Заповед с № 709 от 01.10.2015г. На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на гр. Любимец общ.Любимец ,обл.Хасково. 7.65 MB
Заповеди с № 714 от 01.10.2015г. На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Браница общ.Харманли ,обл.Хасково. 2.77 MB
Заповеди с № 711, 712 и 713 от 01.10.2015г. На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на с. Владимирово и с.Българска поляна общ.Тополовград ,обл.Хасково. 3.13 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм