Върни се горе

Списък на имотите, съгласно Методика за създаване на специализиран слой "ПЗП" и географски обхват на специализирания слой "ПЗП" по области

Географски обхват на специализирания слой "ПДП" по области

Актуална информация

Заповед №РД 09-230 от 01.03.2019 г. на министъра на земеделието и храните
за одобряване на окончателен за 2018 г слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП)
PDF файл, 945,8 KB, качен на 08.03.2019

pdf document

Заповед №РД 09-229 от 01.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите
за одобряване на окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за кампания 2018 г., ”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП)
PDF файл, 212,6 KB, качен на 08.03.2019

pdf document

Заповед № РД 46-504 от 12.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г.
PDF файл, 247,8 KB, качен на 19.12.2018

pdf document