Върни се горе

Директни Плащания–2015-2020 – Анализ
PDF файл, 318,2 KB, качен на 27.02.2014

pdf document

ОСП 2015 - 2020: Намаление на плащанията
PDF файл, 310,5 KB, качен на 10.07.2014

pdf document

ОСП 2015 - 2020: Прехвърляне между стълбовете
PDF файл, 314,4 KB, качен на 10.07.2014

pdf document

Схема за преразпределително плащане
PDF файл, 378,6 KB, качен на 10.07.2014

pdf document

Анализ за минималните прагове
PDF файл, 274,5 KB, качен на 22.05.2014

pdf document

Анализ за активен фермер
PDF файл, 262,0 KB, качен на 30.06.2014

pdf document

Схема за единно плащане на площ
PDF файл, 258,1 KB, качен на 27.02.2014

pdf document

Преходна национална помощ
PDF файл, 245,3 KB, качен на 27.02.2014

pdf document

Схема за млади земеделски стопани
PDF файл, 304,9 KB, качен на 27.02.2014

pdf document

ОСП 2015 - 2020: Зелено директно плащане
PDF файл, 430,5 KB, качен на 06.03.2014

pdf document