Върни се горе

Директни Плащания–2015-2020 – Анализ


PDF файл, 318,2 KB, качен на 27.02.2014 pdf document

ОСП 2015 - 2020: Намаление на плащанията


PDF файл, 310,5 KB, качен на 10.07.2014 pdf document

ОСП 2015 - 2020: Прехвърляне между стълбовете


PDF файл, 314,4 KB, качен на 10.07.2014 pdf document

Схема за преразпределително плащане


PDF файл, 378,6 KB, качен на 10.07.2014 pdf document

Анализ за минималните прагове


PDF файл, 274,5 KB, качен на 22.05.2014 pdf document

Анализ за активен фермер


PDF файл, 262,0 KB, качен на 30.06.2014 pdf document

Схема за единно плащане на площ


PDF файл, 258,1 KB, качен на 27.02.2014 pdf document

Преходна национална помощ


PDF файл, 245,3 KB, качен на 27.02.2014 pdf document

Схема за млади земеделски стопани


PDF файл, 304,9 KB, качен на 27.02.2014 pdf document

ОСП 2015 - 2020: Зелено директно плащане


PDF файл, 430,5 KB, качен на 06.03.2014 pdf document