Върни се горе

Политически решения
PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.08.2014

pdf document

Активен фермер
PDF файл, 1,2 MB, качен на 27.06.2014

pdf document

Минимални изисквания
PDF файл, 450,0 KB, качен на 01.07.2014

pdf document

Схема за базово плащане
PDF файл, 4,4 MB, качен на 07.08.2014

pdf document

Природни ограничения
PDF файл, 1,4 MB, качен на 07.08.2014

pdf document

Млечни крави
PDF файл, 6,6 MB, качен на 01.07.2014

pdf document

Месодайни крави и юници
PDF файл, 6,1 MB, качен на 01.07.2014

pdf document

Овце майки и кози майки
PDF файл, 5,3 MB, качен на 01.07.2014

pdf document

Селекционен контрол ЕРД
PDF файл, 5,8 MB, качен на 07.08.2014

pdf document

Селекционен контрол ДПЖ
PDF файл, 5,9 MB, качен на 07.08.2014

pdf document

Биволи
PDF файл, 5,3 MB, качен на 27.06.2014

pdf document

Плодове
PDF файл, 4,0 MB, качен на 01.07.2014

pdf document

Зеленчуци - оранжерийно производство
PDF файл, 4,1 MB, качен на 07.08.2014

pdf document

Зеленчуци - полско производство
PDF файл, 3,8 MB, качен на 07.08.2014

pdf document

Протеинови култури
PDF файл, 3,0 MB, качен на 07.08.2014

pdf document

Схема за малки ферми
PDF файл, 723,7 KB, качен на 01.08.2014

pdf document

Еквивалентни практики
PDF файл, 1,5 MB, качен на 27.06.2014

pdf document

Постоянно затревени площи
PDF файл, 1,6 MB, качен на 07.08.2014

pdf document

Екологично насочени площи
PDF файл, 10,7 MB, качен на 27.06.2014

pdf document

ЕНП - гори
PDF файл, 1,8 MB, качен на 01.07.2014

pdf document

ЕНП - регионално и колективно прилагане
PDF файл, 2,7 MB, качен на 01.07.2014

pdf document

Прехвърляне между стълбовете
PDF файл, 712,7 KB, качен на 01.08.2014

pdf document

СЕПП
PDF файл, 412,1 KB, качен на 07.08.2014

pdf document