Върни се горе

Политически решения


PDF файл, 2,0 MB, качен на 01.08.2014 pdf document

Активен фермер


PDF файл, 1,2 MB, качен на 27.06.2014 pdf document

Минимални изисквания


PDF файл, 450,0 KB, качен на 01.07.2014 pdf document

Схема за базово плащане


PDF файл, 4,4 MB, качен на 07.08.2014 pdf document

Природни ограничения


PDF файл, 1,4 MB, качен на 07.08.2014 pdf document

Млечни крави


PDF файл, 6,6 MB, качен на 01.07.2014 pdf document

Месодайни крави и юници


PDF файл, 6,1 MB, качен на 01.07.2014 pdf document

Овце майки и кози майки


PDF файл, 5,3 MB, качен на 01.07.2014 pdf document

Селекционен контрол ЕРД


PDF файл, 5,8 MB, качен на 07.08.2014 pdf document

Селекционен контрол ДПЖ


PDF файл, 5,9 MB, качен на 07.08.2014 pdf document

Биволи


PDF файл, 5,3 MB, качен на 27.06.2014 pdf document

Плодове


PDF файл, 4,0 MB, качен на 01.07.2014 pdf document

Зеленчуци - оранжерийно производство


PDF файл, 4,1 MB, качен на 07.08.2014 pdf document

Зеленчуци - полско производство


PDF файл, 3,8 MB, качен на 07.08.2014 pdf document

Протеинови култури


PDF файл, 3,0 MB, качен на 07.08.2014 pdf document

Схема за малки ферми


PDF файл, 723,7 KB, качен на 01.08.2014 pdf document

Еквивалентни практики


PDF файл, 1,5 MB, качен на 27.06.2014 pdf document

Постоянно затревени площи


PDF файл, 1,6 MB, качен на 07.08.2014 pdf document

Екологично насочени площи


PDF файл, 10,7 MB, качен на 27.06.2014 pdf document

ЕНП - гори


PDF файл, 1,8 MB, качен на 01.07.2014 pdf document

ЕНП - регионално и колективно прилагане


PDF файл, 2,7 MB, качен на 01.07.2014 pdf document

Прехвърляне между стълбовете


PDF файл, 712,7 KB, качен на 01.08.2014 pdf document

СЕПП


PDF файл, 412,1 KB, качен на 07.08.2014 pdf document