17.01.2022

 

ДОКЛАД за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково за 2020 г. 340.50 KB
АНКЕТНА КАРТА за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОД „Земеделие“ - Хасково 59.54 KB
Вътрешни правила на организация на административното обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково. 478.04 KB
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Обалстна Дирекция "Земеделие'- Хасково. 423.11 KB
Извършване на административна услуга 70.05 KB
Административни услуги- НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 71.74 KB
Информация за Администратор на Лични данни. 46.86 KB
ПОЛИТИКА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“- ХАСКОВО. 67.92 KB
Администратор на лични данни: 16.66 KB
От 25 май 2018 г. в Европейския съюз започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 76.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз