04.07.2022


Харта на клиента за административно обслужване в Обалстна Дирекция "Земеделие'- Хасково - Публикувано на 21.06.2022г. 566.05 KB
Електронни услуги предоставяни от ОД"Земеделие" - Хасково. 22.30 KB
Административни услуги- НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 79.26 KB
Извършване на административна услуга 71.27 KB
Полезни връзки при административно обслужване. 68.84 KB
ДОКЛАД за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково за 2020 г. 340.50 KB
АНКЕТНА КАРТА за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОД „Земеделие“ - Хасково 59.54 KB
Вътрешни правила на организация на административното обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково. 478.04 KB
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Обалстна Дирекция "Земеделие'- Хасково. 423.11 KB
Информация за Администратор на Лични данни. 46.86 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 09:00 - 12:30
от 13:00 - 17:30
ЦАО  без прекъсване
от 09:00 - 17:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза