26.05.2024


Общински служби земеделие

ЦАО в ОСЗ и Офиси работят без прекъсване

Понеделник - Петък

от 08:00 до 18:30 часа

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ДИМИТРОВГРАД

  Адрес: 6400 Димитровград бул.Раковски 13, ет.3

  тел.: 0391/64789; 64670

  мобилен: 0876625033, 0876625036, 0876625752.

  e-mail: OSZDimitrovgrad@odzhaskovo.egov.bg

          Координати: 42.060952, 25.591308

         Начaлник: Нели  Енчева

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ИВАЙЛОВГРАД

  Адрес:6570  гр.Ивайловград ул. Орфей 1 

  тел.:03661/63-25;  мобилен:0876625077, 0876625090

  e-mail:OSZIvajlovgrad@odzhaskovo.egov.bg

          Координати: 41.527858, 26.124396

         Начaлник: Стефан Танев

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЛЮБИМЕЦ

  Адрес:6550 гр. Любимец  пл. Цар Освободител 11

  тел.:037 51/83-25; мобилен:0876625081, 0876625167

  e-mail: OSZLubimec@odzhaskovo.egov.bg

          Координати: 41.84514, 26.08222

         Начaлник: Димитър Пилчев

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ХАРМАНЛИ- ОФИС МАДЖАРОВО

  Адрес:6480 Маджарово ул. Петър Ангелов 1,ет.2 

  тел.: 03720/2502; мобилен:0876625048

  e-mail: OfisMadjarovo@odzhaskovo.egov.bg

         Координати: 41.632843, 25.860106

         Начaлник: Димо Димов

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ МИНРАЛНИБАНИ

  Адрес:6343 Минерални бани ул.Липа 1,ет.3 

  тел.: 03722/21-89; мобилен:0876625027

  e-mail: OSZMineralnibani@odzhaskovo.egov.bg

          Координати: 41.93623, 25.35211

         Начaлник: Станислав Педев

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-СВИЛЕНГРАД

  Адрес:6500 гр. Свиленград ул.Васил Левски 23 

  тел.: 0379/7-18-02 факс:0379/7-18-03; мобилен:0876625049, 0876625057

  e-mail: OSZSvilengrad@odzhaskovo.egov.bg

         Координати: 41.770013, 26.200051

        Начaлник: Анелия Пакова

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДИМИТРОВГРАД-ОФИС СИМЕОНОВГРАД

  Адрес:6490 пл. Шейновски 7 гр. Симеоновград 

  тел.: 03781/20-40 ; мобилен:0876625042

  e-mail: OfisSimeonovgrad@odzhaskovo.egov.bg

          Координати: 42.035158, 25.831869

        Начaлник: Нели  Енчева

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ХАСКОВО ИЗНЕСЕН ОФИС-СТАМБОЛОВО

  Адрес:6362 Стамболово общ.Стамболово 

  тел:03721/25- 85; мобилен:0876625079 

  e-mail: OfisStambolovo@odzhaskovo.egov.bg

          Координати: 41.775600, 25.651805

         Начaлник: Сание Иса

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ТОПОЛОВГРАД

  Адрес:6560 гр. Тополовград ул.Иван Вазов №1, ет.3

  тел:0470/ 5-22-41; мобилен:0876625109, 0876625997

  e-mail: OSZTopolovgrad@odzhaskovo.egov.bg

         Координати: 42.084295, 26.335530

         Начaлник: Снежина Чобанова

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ХАРМАНЛИ

  Адрес:6540 гр. Харманли бул. България 2

  тел:0373/8-22-81 факс:0373/8-27-17;

  мобилен:0876625043, 0876625045, 0876625961

  e-mail: OSZHarmanli@odzhaskovo.egov.bg

          Координати: 41.930080, 25.902938

        Начaлник: Димо Димов

 • ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ХАСКОВО

  Адрес: 6300 гр. Хсково ул. Патриарх Евтимий 2, ет.2

  тел.: 038/ 66-48-24; 62-46-98

  мобилен:0876625013, 0876625069, 0876625385

  e-mail: OSZHaskovo@odzhaskovo.egov.bg

          Координати: 41.933528, 25.556616

         Начaлник: Сание Иса

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм