30.03.2017


Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 22.03.2017 година 177.05 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 10.03.2017 година 247.68 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 17.02.2017 година 151.88 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 15.02.2017 година 155.22 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 25.01.2017 година 181.30 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 11.01.2017 година 236.62 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 27.12.2016 година 148.28 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 14.12.2016 година 173.61 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 22.11.2016 година 145.72 KB
Протокол от Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“ проведен на 18.11.2016 година 196.30 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа