18.07.2024


З А П О В Е Д № ПО-09-29 от 28.05.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Свиленград с рег. № РД-12-05-87/ 27.05.2020 год. и искане с рег. № РД-12-05-84/ 20.05.2020 год. 199.10 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-28 от 14.05.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод заявление с рег. № Д-38/ 14.05.2020 год. 182.58 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-27 от 27.04.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ивайловград с рег. № Д-26-1/ 27.04.2020 год. и заявление с рег. № Д-26/ 24.04.2020 год. 221.56 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-26 от 27.04.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Любимец с рег. № ПО-09-25-1/ 24.04.2020 год. и заявление с рег. № ПО-09-25/ 24.04.2020 год. 227.79 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-24 от 23.04.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Харманли с рег. № РД-12-05-58-1/ 20.04.2020 год. и заявление с рег. № РД-12-05-58/ 13.04.2020 год. 243.00 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-23 от 14.04.2020 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Харманли с рег. № РД-12-05-57-1/ 08.04.2020 год. и заявление с рег. № РД-12-05-57/ 06.04.2020 год. 290.48 KB
З А П О В Е Д № РД-09-22 от 27.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Tополовград с рег. №РД-12-05-41-1/27.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-41/27.02.2020г. 196.23 KB
З А П О В Е Д № РД-09-21 от 24.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Свиленград с рег. №РД-12-05-37-1/19.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-37/18.02.2020г. 207.49 KB
З А П О В Е Д № РД-09-20 от 24.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на началник Общинска служба по земеделие - гр. Свиленград с рег. №РД-12-05-39-1/19.02.2020г. и заявление с рег. №РД-12-05-39/18.02.2020г. 211.89 KB
З А П О В Е Д № РД-09-18 от 12.02.2020г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ по повод доклад на в.и.д. началник Общинска служба по земеделие - гр. Хасково с рег. №ПО-09-17-1/11.02.2020г. и заявление с рег. №ПО-09-17/11.02.2020г. 200.69 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм