Върни се горе

ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСЪТ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ С МЗм
Центърът за административно обслужване в Министерство на земеделието, храните и горите препоръчва на гражданите и бизнеса да използват възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Чрез нея за улеснение на потребителите се подават запитвания, заявления, искания, сигнали, жалби и др. По този начин може да се ограничи необходимостта от физически контакти и струпването на хора в Центъра за административно обслужване.
Системата за сигурно електронно връчване се използва чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ.
Квалифициран едномесечен безплатен електронен подпис може да бъде заявен онлайн към доставчици на удостоверителни електронни услуги. За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.
Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.

Комуникацията със системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл.44, чл.43, чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронно управление.

Подай документ

Проверка на документ