Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите на ОД”Земеделие” –Хасково -сканирани документи pfd формат - Част 3. 28.34 MB
Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите на ОД”Земеделие” –Хасково -сканирани документи pfd формат - Част 2. 46.78 MB
Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите на ОД”Земеделие” –Хасково -сканирани документи pfd формат - Част 1 38.85 MB
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служителите на ОД"Земеделие"-Хасково- актуализиран към 25.08.2017г. 62.23 KB
Предотвратяване и установяване конфликт на интереси - обща информация. 36.00 KB
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служителите на ОД"Земеделие"-Хасково. 73.76 KB
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 44.50 KB
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 130.85 KB
ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 170.22 KB