Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ-Хасково. 16.05 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОСЗ Свиленград. 5.71 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОСЗ Любимец. 3.88 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОСЗ Ивайловград. 3.93 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОСЗ Димитровград. 5.86 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОСЗ Тополовград. 4.98 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОСЗ Минерални бани. 2.00 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОСЗ Хасково. 5.90 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОСЗ Харманли. 4.98 MB
Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОСЗ Хасково Офис Стамболово. 2.99 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »