05.12.2022


Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "главен експерт" в ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 312.81 KB
ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители. ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5 обявява конкурсът за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” - Тополовград към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 18.11.2022г. 50.17 KB
З А П О В Е Д № РД-04-204 от 15.11.2022г. На основание чл.3, ал.3, т.1 и т.3 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” във връзка с доклад с рег. № ЧР-14-61/ 14.11.2022 год. на Председателя на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-07-88/ 01.11.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ - Хасково 238.32 KB
ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5. Конкурсът се обявява за длъжността „Главен експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 11.11.2022г. 341.75 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие за длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Тополовград, ГД "Аграрно развиетие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 324.97 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" в ОС"Земеделие" - Любимец, към ГД "Аграрно развитие" в ОД"Земеделие" - Хасково. 293.33 KB
Резултати от проведения на 11.11.2022г. етап "Решаване на тест" от конкурсната процедура, обявена за длъжността "главен експерт" в ОС"Земеделие" - Любимец. 307.24 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в ОС"Земеделие" - Хасково, към ГД "Аграрно развитие" в ОД"Земеделие" - Хасково. 291.54 KB
Резултати от проведения на 10.11.2022г. етап "Решаване на тест" от конкурсната процедура, обявена за длъжността "младши експерт" в ОС"Земеделие" - Хасково. 309.41 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие за длъжността "главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Любимец, ГД "Аграрно развиетие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 324.24 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм