02.07.2022


Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в ОС"З"- Хасково, ИРМ Стамболово, ГД"Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 1014.31 KB
Публикувано на 03.05.2022г. - ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "главен експерт" на Общинска служба по земеделие - Хасково,ИРМ Стамболово, Главна дирекция "Аграрно развитие" при Областна дирекция "Земеделие" - Хасково. 1.65 MB
Списък на допуснатите кандидати за длъжността "главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Хасково, ИРМ, офис Стамболово, ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 932.60 KB
Списък на недопуснатите кандидати за длъжността "главен експерт" в Общинска служба по земеделие - Хасково, ИРМ, офис Стамболово, ГД- АР при ОД"Земеделие" - Хасково. 1.28 MB
Публикувано на 01.04.2022г. - ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5. Конкурсът се обявява за длъжността „Главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – Хасково, ИРМ, офис Стамболово, Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково. 2.96 MB
Публикувано на 24.02.2022г. - Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Ивайловград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 286.27 KB
Публикувано на 22.02.2022г. - ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "началник" на Общинска служба по земеделие - Ивайловград, Главна дирекция "Аграрно развитие" при Областна дирекция "Земеделие" - Хасково. 232.02 KB
Публикувано на 14.02.2022г. - Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "началник ОСЗ Ивайловград" , "ГД-АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 319.95 KB
Публикувано на 14.02.2022г. - Списък на недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "началник ОСЗ Ивайловград" , "ГД-АР" при ОД"Земеделие" - Хасково 279.75 KB
Публикувано на: 25.01.2022г. ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и заповед № РД-04-12/ 25.01.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково, обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността „Началник на Общинска служба по земеделие - Ивайловград“, към Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково. 52.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 09:00 - 12:30
от 13:00 - 17:30
ЦАО  без прекъсване
от 09:00 - 17:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза