17.01.2022

 

Окончателни резултати на кандидатите за длужността "Главен инспектор" в ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 162.11 KB
Резултати от проведения на 20.12.2021г. етап "Решаване на тест" от конкурсната процедура обявена за длъжността "Главен инспектор" в ГД "АР" при ОД "Земеделие" - Хасково. 168.04 KB
Публикувано на 16.12.2021г. - УВЕДОМЛЕНИЕ - Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-07-66/ 06.12.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, уведомява всички кандидати, подали заявление за участие в обявения конкурс за длъжността „главен инспектор” в ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково, че на проведено на 16.12.2021 год. заседание е приела следната система за определяне на резултатите от етапите за провеждане на конкурса: 58.54 KB
Публикувано на 15.12.2021г.- Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността „младши експерт” в ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково. 224.10 KB
Публикувано на 13.12.2021г. - Списък на недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "главен инспектор" в ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 277.42 KB
Публикувано на 13.12.2021г. - Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "главен инспектор" в ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 289.68 KB
Публикувано на 13.12.2021г. - УВЕДОМЛЕНИЕ - Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-07-64/ 01.12.2021 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, уведомява всички кандидати, подали заявление за участие в обявения конкурс за длъжността „младши експерт” в ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково, че на проведено на 10.12.2021 год. заседание е приела следната система за определяне на резултатите от етапите за провеждане на конкурса: 58.57 KB
Списък на недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково 158.75 KB
Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково 307.17 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „главен експерт” в ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково 55.38 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз