02.10.2023


Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково 2.37 MB
Kонкурс за длъжността "младши експерт" в ГД "АР" при ОД "Земеделие" - Хаскково 52.19 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „началник” на Общинска служба по земеделие – Тополовград, ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 354.75 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник” на ОС "Земеделие" - Тополовград 311.94 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Началник" на ОС "Земеделие" - Тополовград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 1.60 MB
Конкурс за длъжността "Началник" на Общинска служба по земеделие - Тополовград 52.63 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 363.06 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 402.15 KB
Резултати от проведения етап "Решаване на тест" от конкурсна процедура за длъжността "младши експерт" в ОС "Земеделие" - Свиленград, ГД "АР" при ОД "Земеделие" - Хасково 558.97 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в ОС "Земеделие" - Свиленград 327.20 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм