22.07.2024


ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Харманли към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 317.16 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Харманли, ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково 283.14 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” – Харманли към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 1.98 MB
Конкурс за длъжността: „Младши експерт“ в ОС "Земеделие" - Харманли, Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 52.28 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Любимец към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 1.20 MB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Свиленград към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 1.15 MB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Любимец и за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Свиленград, ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково 327.43 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” – Свиленград и "Младши експерт" в Общинска служба "Земеделие" - Любимец към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 3.70 MB
Конкурс за длъжностите: „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” – Свиленград и "Младши експерт" в Общинска служба "Земеделие" - Любимец към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 52.30 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково - две щатни бройки 330.62 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм