23.03.2023


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-407/21.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище гр. Симеоновград , общ. Симеоновград обл. Хасково. 338.24 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-441/26.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Сърница , общ. Минерални бани, обл. Хасково. 345.02 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-376/19.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Камилски дол , общ. Ивайловград обл. Хасково. 393.98 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-350/19.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Железино , общ. Ивайловград обл. Хасково. 341.64 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-446/26.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Пъстрогор , общ. Свиленград обл. Хасково. 339.42 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-493/28.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с.Вълче поле , общ. Любимец обл. Хасково. 329.21 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-531/29.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с.Книжовник, общ. Хасково, обл. Хасково. 342.44 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-363/ 19.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, землище с.Драбишна общ. Ивайловград. 353.26 KB
Заповед за изменение на Заповеди №№ ПО-09-357/ 19.09.2022 год., ПО-09-366/ 19.09.2022 год., ПО-09-365/ 19.09.2022 год., ПО-09-380/ 19.09.2022 год., ПО-09-369/ 19.09.2022 год., ПО-09-339/ 19.09.2022 год. и ПО-09-348/ 19.09.2022 год., всички на Директора на ОД „Земеделие” - Хасково за землища в общ. Ивайловград. 474.75 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-8 от 20.01.2023г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” определям цена за ползване на имоти с НТП полски път за землищата от общ. Тополовград, обл. Хасково, за стопанската 2022-2023 година. 277.33 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм