25.04.2024


Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2017/2018 г. 64.23 KB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Минерални бани, обл. Хасково. 44.30 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Орешец, Остър камък, Овчарово, Поляново, Преславец и Рогозиново от общ. Харманли ,обл.Хасково. 40.14 MB
Заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, за споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Малко градище и Оряхово общ. Любимец, землищата на с. Дервишка могила и Лисово общ. Свиленград, землищата на с.Тънково общ. Стамболово, землищата на с. Българска поляна, Сакарци и Хлябово общ. Тополовград и землищата на с. Александрово, Родопи и Узунджово общ. Хасково. 23.10 MB
Заповед РД-09-218 / 29.12.2017 на Директора на ОД Земеделие обл. Хасково във връзка с размера на сумата за плащане на имоти с начин на трайно ползване "Полски пътища", попаднали в споразуменията по чл. 37В от ЗСПЗЗ в землищата, намиращи се на територията на общ. Симеоновград, обл. Хасково 147.06 KB
Заповед РД-09-198 / 11.12.2017 на Директора на ОД Земеделие обл. Хасково във връзка с размера на сумата за плащане на имоти с начин на трайно ползване "Полски пътища", попаднали в споразуменията по чл. 37В от ЗСПЗЗ в землищата, намиращи се на територията на общ. Тополовград, обл. Хасково 156.13 KB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Райново, Радиево, Върбица, Светлина, Странско, Сталево, Скобелево, Великан, Здравец, Злато поле и Воден от общ.Димитровград ,обл.Хасково. 23.67 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищатас. Горски Извор, Малко Асеново, Меричлери, Ябълково, Каснаково, Крепост, Крум и Голямо Асеново от общ.Димитровград ,обл.Хасково. 29.42 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Добрич, Длъгнево, Долно Белево, Бряст, Брод, Бодрово, Черногорово и гр. Димитровград от общ.Димитровград ,обл.Хасково. 48.69 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Хасково, обл. Хасково. 35.38 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм