22.01.2018

Постоянно представителство на Република България
в Брюксел, Кралство Белгия


Адрес: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles


Име
 Длъжност
Вътр. телефон /+32 2 2358/
 

Email
 
 Марина Бракалова Съветник   335 Marina.Brakalova@bg-permrep.eu
Венцеслава Тасева   Съветник 395
Ventseslava.Taseva@bg-permrep.eu
Теодора Петкова   Първи секретар 337
 Teodora.Petkova@bg-permrep.eu
 Зефира Ескидарова  Първи секретар  336 Zefira.Eskidarova@bg-permrep.eu
 Анна Здравкова Аташе   337 Anna.Zdravkova@bg-permrep.eu
 Константин Петров  Съветник 340
Konstantin.Petrov@bg-permrep.eu
 Георги Ралчев Първи секретар   340 Georgi.Ralchev@bg-permrep.eu 
Преслав Петков   Втори секретар 397
Preslav.Petkov@bg-permrep.eu 
Антоанета Гинова   Трети секретар 395
Antoaneta.Ginova@bg-permrep.eu
Тодор Тодоров Трети секретар  336
Todor.Todorov@bg-permrep.eu 
Юлия Лилянова  Трети секретар  397 Julia.Lilyanova@bg-permrep.eu 
 Петър Вълчев Аташе  403
Petar.Valchev@bg-permrep.eu


Посолство на Република България в Берлин,
Федерална република Германия


Адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin

Име
 Длъжност
Tелефон
 

Email
 
 Галина Лалева Съветник   +49 30 201 0923 agriculture@botschaft-bulgarien.deПосолство на Република България в Париж,
Френската република

Адрес: Ambassade de Bulgarie, 1 avenue Rapp, 75007 Paris


Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа