29.05.2024


Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ -ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020. ИНВЕСТИЦИОННИ И КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ- ПРИЕМИ 2020. 3.32 MB
Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ -Държавните помощи в сектор Земеделие – 2020 г. 386.07 KB
Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ - Нови моменти в законодателството в сектор Животновъдство. 7.01 MB
Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ -ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ-изменения за Кампания 2020. 4.91 MB
Министерство на земеделието, храните и горите, „Информационна кампания 2020г.“ - Бъдещата ОСП. 1.08 MB
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 3.52 MB
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България 2014-2018 211.94 KB
Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите 2.76 MB
ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ за периода 2014-2018 г. 319.00 KB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2017 г. 574.75 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм