29.01.2020

 

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България 2014-2018 211.94 KB
Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите 2.76 MB
ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ за периода 2014-2018 г. 319.00 KB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2017 г. 574.75 KB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. 625.43 KB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. 2.55 MB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 1.39 MB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. 2.35 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. 2.49 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. 1.91 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg