24.07.2024


ДОКЛАД за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково за 2021 г. 611.18 KB
Доклад за дейността на ОД”Земеделие”- гр.Хасково за периода 1 януари – 31 декември 2021г. 186.27 KB
Доклад за дейността на ОД”Земеделие”- гр.Хасково за периода 1 януари – 31 декември 2020г. 90.04 KB
Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието- Аграрен докалд 2021г. 3.66 MB
Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието- Аграрен докалд 2020г. 3.95 MB
Доклад за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция"Земеделие" - Хасково за 2019г. 479.39 KB
Предоставяне на информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 от ОДЗ-Хасково. 27.36 KB
Доклад за дейността на ОД”Земеделие”- гр.Хасково за периода 1 януари – 31 декември 2019г. 1.12 MB
Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието-Аграрен доклад 2019 3.75 MB
Аграрен доклад 2018 3.94 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм