25.01.2022

 

Публикувано на 07.01.2022г. - З А П О В Е Д № ПО-09-5 от 07.01.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод писмо с изх. № 4112/ 15.12.2021 год. на Община Маджарово и Решение № 168 от 11.11.2021 год. на Общински съвет – Маджарово 318.37 KB
Публикувано на 07.01.2022г. - З А П О В Е Д № ПО-09-3 от 07.01.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод писмо с изх. № 4112/ 15.12.2021 год. на Община Маджарово и Решение № 168 от 11.11.2021 год. на Общински съвет – Маджарово 520.21 KB
Публикувано на 07.01.2022г. - З А П О В Е Д № ПО-09-1 от 07.01.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод писмо с изх. № 4112/ 15.12.2021 год. на Община Маджарово и Решение № 168 от 11.11.2021 год. на Общински съвет – Маджарово 520.67 KB
Публикувано на 07.01.2022г. - З А П О В Е Д № ПО-09-4 от 07.01.2022г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод писмо с изх. № 4112/ 15.12.2021 год. на Община Маджарово и Решение № 168 от 11.11.2021 год. на Общински съвет – Маджарово 518.74 KB
Публикувано на 07.01.2022г. - З А П О В Е Д № ПО-09-2 от 07.01.2022 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод писмо с изх. № 4112/ 15.12.2021 год. на Община Маджарово и Решение № 168 от 11.11.2021 год. на Общински съвет – Маджарово 519.76 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-673 от 20.12.2021г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” въз основа на писмо с изх. № С-3084#1/ 15.12.2021 год. на Община Стамболово 258.62 KB
Публикувано на 20.12.2021г. - Заповед на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землища с. Орлов дол общ. Тополовград. 9.20 MB
З А П О В Е Д № ПО - 09 - 670 от 14.12.2021г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” въз основа на писмо с рег. индекс № ОС-23-603#1/ 10.12.2021 год. на Община Димитровград 277.25 KB
Публикувано на 14.12.2021г. - Заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище с. Узунджово общ. Хасково. 4.85 MB
Публикувано на 14.12.2021г. - Заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землища с. Българска поляна, с. Капитан Петко Войвода, с.Сакарци и с. Хлабово общ. Тополовград. 4.30 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »