28.09.2021

 

Важно О Б Я В А - Общинска служба по земеделие гр. Ивайловград уведомява всички заинтересувани лица - земеделски стопани, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ с желание за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, че пристъпва към процедура по изготвяне на проекти за служебно разпределение на масиви за ползване, уредена в чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, за следните землища: 58.21 KB
Важно О Б Я В А - В изпълнение на чл. 72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2021/2022г., на основание чл.37в, от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че на основание издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата на територията на община Симеоновград, ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград, офис Симеоновград по следния график: 67.00 KB
О Б Я В A - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Хасково, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Хасково. 68.00 KB
Важно О Б Я В A - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2021/2022г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Димитровград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград по следния график: 70.00 KB
Важно О Б Я В A - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Стамболово, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Хасково-ИРМ Стамболово по следния график: 73.50 KB
Важно О Б Я В A - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Харманли, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Харманли по следния график: 68.00 KB
Важно О Б Я В А - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на Община Маджарово, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Харманли, ИРМ офис Маджарово по следния график: 61.70 KB
Важно О Б Я В А - В изпълнение на чл. 72б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г., на основание чл.37в,ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на община Любимец, които ще се проведат в сградата на ОС”Земеделие” Любимец по следния график: 66.50 KB
Важно О Б Я В А - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г., на основание чл.37в, ал. 1 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Свиленград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Свиленград по следния график: 61.83 KB
Важно О Б Я В А - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Тополовград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Тополовград по следния график: 69.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз