03.12.2023


 1. ПО-09-630
  .pdf файл (423.72 KB)
  Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-435 /29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Гарваново, общ. Хасково), Заповед № ПО-09-475/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Малево, общ. Хасково), Заповед № ПО-09-476/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище с. Манастир, общ. Хасково) и Заповед № ПО-09-493/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково (землище гр. Хасково, общ. Хасково), с които са одобрени разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключени споразумения между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година в Община Хасково
  12/1/2023 5:32:40 PM
  Сваляне
 2. ПО-09-631
  .pdf файл (340.65 KB)
  Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-461/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Любеново, общ. Хасково
  12/1/2023 5:31:16 PM
  Сваляне
 3. ПО-09-629
  .pdf файл (273.03 KB)
  Заповед № ПО-09-629/ 01.12.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за определяне на цена за ползване на имоти с НТП "полски път", попадащи в масиви, съгласно одобрените със заповед на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково споразумения между собственици и/ или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата от Община Димитровград, обл. Хасково, за стопанската 2023-2024 година
  12/1/2023 5:28:25 PM
  Сваляне
 4. РД-04-118
  .pdf файл (328.82 KB)
  Заповед № РД-04-118/ 30.11.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за прекратяване на тръжната процедура, открита със заповед № РД-04-63/ 06.06.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, за провеждане на общ търг с тайно наддаване, в който могат да участват всички заинтересовани лица, за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на недвижими имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване - Стопански двор с. Доситеево, общ. Харманли
  12/1/2023 5:22:26 PM
  Сваляне
 5. Spisak_okonchatelno
  .pdf файл (403.19 KB)
  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград, към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково
  12/1/2023 4:04:13 PM
  Сваляне
 6. ПО-09-622
  .pdf файл (440.58 KB)
  Заповед за изменение на заповед № ПО-09-469/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Пчелари, общ. Стамболово
  12/1/2023 9:26:13 AM
  Сваляне
 7. Scan_20231128_171315
  .pdf файл (1.81 MB)
  ИНФОРМАЦИЯ за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград, ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково
  11/28/2023 5:23:48 PM
  Сваляне
 8. NEOBHODIMI DOKUMENTI_1
  .zip файл (133.49 KB)
  Необходими документи за участие в процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, на който право на участие имат само собственици на имоти в границите на Стопанския двор, съседни на имота, обект на търга, за придобиване право на собственост на недвижими имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ - в с. Дервишка могила и с. Мезек, общ. Свиленград, открита със заповед № РД-04-116/ 24.11.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково
  11/27/2023 12:26:42 PM
  Сваляне
 9. РД-04-116
  .pdf файл (785.41 KB)
  Заповед № РД-04-116/ 24.11.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за откриване на процедура за провеждането на първи търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, на който право на участие имат само собственици на имоти в границите на Стопанския двор, съседни на имота, обект на търга, за придобиване право на собственост на недвижими имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ - в с. Дервишка могила и с. Мезек, общ. Свиленград.
  11/27/2023 12:25:44 PM
  Сваляне
 10. NEOBHODIMI DOKUMENTI_
  .zip файл (3.00 MB)
  Необходими документи за участие в процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване, в който могат да участват всички заинтересовани лица, за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ - с. Капитан Андреево, общ. Свиленград и с. Здравец, общ. Димитровград, открита със заповед № РД-04-117/ 24.11.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково.
  11/27/2023 11:38:43 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм