27.10.2021

 

 1. Info Sheet 480_ 25_10_2021
  .docx файл (85.71 KB)
  Info Sheet 480_ 25_10_2021.docx
  10/26/2021 3:44:45 PM
  Сваляне
 2. Хасково_3
  .zip файл (22.61 MB)
  Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Николово, с. Нова надеждаобщ, с. Орлово, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Текето, с. Тракиец, с. Узунджово, с. Широка поляна и гр. Хасково,общ.Хасково, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-33 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Хасково, обл. Хасково.
  10/26/2021 3:40:51 PM
  Сваляне
 3. Хасково _2
  .zip файл (17.19 MB)
  Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Клокотница, с. Книжовник, с.Козлец, с.Конуш, с.Корен, с.Любеново, с.Малево, с.Манастир, с.Мандра и с.Маслиново общ. Хасково, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-33 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Хасково, обл. Хасково.
  10/26/2021 3:38:55 PM
  Сваляне
 4. Хасково _1
  .zip файл (22.04 MB)
  Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Александрово, с.Брягово, с.Войводово, с.Въгларово, с.Гарваново, с.Големанци, с.Горно войводино, с.Гълъбец, с.Динево, с.Долно войводино, с. Елена и с. Зорница общ. Хасково, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-33 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Хасково, обл. Хасково.
  10/26/2021 3:36:13 PM
  Сваляне
 5. Тополовград
  .zip файл (27.17 MB)
  Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с. Българска поляна, с. Владимирово, с.Доброселедц, с.Каменна река, с.Капитан Петко Войвода, с.Княжево, с.Мрамор, с.Орешник, с.Планиново, с.Радовец, с.Сакарци, с.Светлина, с.Синапово, с.Срем, с.Устрем, с.Хлябово и с.Чукарово общ. Тополовград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-25 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Тополовград, обл. Хасково.
  10/25/2021 2:44:30 PM
  Сваляне
 6. Стамболово
  .zip файл (15.38 MB)
  Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с.Бял каладенец, с.Воденци, с.Войводенец, с.Голобрадово, с.Голям извор, с.Долно ботево, с.Долно поле, с.Долно Черковище, с.Жълти бряг, с.Зимовина, с.Кладенец, с.Кралево, с.Лясковец, с.Маджари, с.Малък извор, с.Поповец, с.Пчелари, с.Пътниково, с.Рабово, с.Светослав, с.Силен, с.Стамбилово, с.Тънково и с. Царева поляна общ. Стамболово, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-26 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Стамболово, обл. Хасково.
  10/22/2021 3:02:50 PM
  Сваляне
 7. Свиленград
  .zip файл (21.57 MB)
  Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с.Варник, с.Генералово, с.Дервишка могила, с.Димитровче, с.Капитан Петко, с.Костур, с.Левка, с.Лисово, с.Маточина, с.Мезек, с.Михалич, с.Младиново, с.Момкочо, с.Мустрак, с.Пашово, с.Пъстрогор, с.Равна гора, с.Сива река, с.Сладун, с.Студена, с.Чернодъб и гр.Свиленград общ. Свиленград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-27 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Свиленград, обл. Хасково.
  10/21/2021 5:11:41 PM
  Сваляне
 8. Protokol_targ_05102021_
  .pdf файл (493.67 KB)
  Протокол от 05.10.2021г. за проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2021/2022 година.
  10/21/2021 3:47:06 PM
  Сваляне
 9. konkurs_21102021
  .zip файл (55.48 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5
  10/21/2021 3:14:34 PM
  Сваляне
 10. Димитровград
  .zip файл (17.98 MB)
  Заповеди на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие" и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване за земеделски земи в землищата на с.Бодрово, с.Брод, с.Бряст,с.Великан, с.Воден, с.Върбица, с.Голямо Асеново, с.Горски извор, с.Длъгнево, с.Добрич, с.Долно Белево, с.Здравец, с.Злато поле, с.Каснаково, с.Крепост, с.Крум, с.Малко Асеново, с.Меричлери, с.Радиево, с.Райново, с.Светлина, с.Скобелево, с.Сталево, с.Странско, с.Черногорово, с.Ябълково и гр.Димитроврград, общ. Димитровград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад от комисия по чл. 37в., ал1. от ЗСПЗЗ, определена със Заповед №РД-07-34 от 05.08.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Хасково за землища в общ.Димитровград, обл. Хасково.
  10/21/2021 10:03:41 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз