06.08.2020

 

 1. obiava_1_Topolovgrad
  .doc файл (65.50 KB)
  О Б Я В А - на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Тополовград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г.
  8/6/2020 3:38:05 PM
  Сваляне
 2. оbiava_1_madjarovo
  .docx файл (61.27 KB)
  О Б Я В А - на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, ОСЗ Харманли, изнесен офис Маджарово обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Маджарово, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.
  8/5/2020 5:14:57 PM
  Сваляне
 3. obiava_1_Lubimec
  .doc файл (68.50 KB)
  О Б Я В А - на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Любимец обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Любимец, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г.
  8/5/2020 5:13:12 PM
  Сваляне
 4. obiava_1_Ivajlovgrad
  .docx файл (62.68 KB)
  О Б Я В А - на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Ивайловград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Ивайловград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г.
  8/5/2020 2:41:26 PM
  Сваляне
 5. obiava_1_Haskovo
  .docx файл (61.48 KB)
  О Б Я В А - на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Хасково обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Хасково, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г.
  8/5/2020 2:02:10 PM
  Сваляне
 6. obiava_1_Stambolovo
  .doc файл (66.50 KB)
  О Б Я В A - на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, ОСЗ Хасково, офис Стамболово обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Стамболово, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г.
  8/5/2020 1:59:35 PM
  Сваляне
 7. obiavl_1_Dimitrovgrad
  .doc файл (69.00 KB)
  О Б Я В A - на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Димитровград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Димитровград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г.
  8/5/2020 10:31:18 AM
  Сваляне
 8. obiava_1_Harmanli
  .docx файл (61.66 KB)
  О Б Я В А - на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Харманли обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Харманли, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г.
  8/5/2020 10:04:49 AM
  Сваляне
 9. po-09-40
  .pdf файл (298.29 KB)
  З А П О В Е Д - № ПО-09-40/ 04.08.2020 г. На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за землищата от Община ДИМИТРОВГРАД.
  8/5/2020 9:20:23 AM
  Сваляне
 10. po-09-39
  .pdf файл (351.03 KB)
  З А П О В Е Д - № ПО-09-39/ 04.08.2020 г. На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за землищата от Община ХАСКОВО.
  8/5/2020 9:19:29 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз