27.07.2021

 

 1. Протокол_разпр_ПМЛ-21-22_2
  .docx файл (76.01 KB)
  П Р О Т О К О Л от 13.07.2020г. на комисия назначена със Заповед № РД-07-23/ 18.06.2021 на Директора на ОД „Земеделие” във връзка с предоставени служебно заявления по реда на чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ от правоимащи лица с регистрирани животновъдни обекти и протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 от чл.37и по ЗСПЗЗ за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд за всеки кандидат, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.
  7/14/2021 3:36:27 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 2. КЗЗ-3-Решение (5)
  .doc файл (110.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 3 от 29.04.2021 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  7/6/2021 2:02:52 PM
  Сваляне
 3. Info Sheet 472_ 05_07_2021
  .docx файл (76.79 KB)
  Info Sheet 472_ 05_07_2021.docx
  7/5/2021 4:42:01 PM
  Сваляне
 4. Info Sheet 471_ 28_06_2021
  .docx файл (74.15 KB)
  Info Sheet 471_ 28_06_2021.docx
  6/28/2021 11:03:30 AM
  Сваляне
 5. po-09-184-4
  .pdf файл (427.39 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-184-4 от 29.04.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – Минерални бани с рег. № РД-12-05-68-1/ 29.04.2021 год. и заявление с рег. № РД-12-05-68/ 29.04.2021 год.
  5/5/2021 2:04:19 PM
  Сваляне
 6. Info Sheet 469_14_06_2021
  .docx файл (76.59 KB)
  Info Sheet 469_14_06_2021.docx
  6/16/2021 3:21:54 PM
  Сваляне
 7. Violeta Boneva (1)
  .pdf файл (184.28 KB)
  6/14/2021 12:38:55 PM
  Сваляне
 8. v2.png (1)
  .pdf файл (587.81 KB)
  6/14/2021 12:38:22 PM
  Сваляне
 9. b2.png (3)
  .pdf файл (604.86 KB)
  6/14/2021 12:37:24 PM
  Сваляне
 10. Boyana Ivanova (1)
  .pdf файл (193.73 KB)
  6/14/2021 12:37:09 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

 

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз