07.02.2023


 1. spisuk gdr
  .pdf файл (441.50 KB)
  Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 03.02.2023г.
  2/3/2023 4:36:47 PM
  Сваляне
 2. spisuk harmanli
  .pdf файл (506.05 KB)
  Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” - Харманли към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 01.02.2023г.
  2/1/2023 5:32:47 PM
  Сваляне
 3. sr. rentno
  .zip файл (94.65 KB)
  Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2022/2023 г.
  1/31/2023 2:43:11 PM
  Тагове Важно
  Сваляне
 4. РЕШЕНИЕ_KZZ-1 - Copy
  .doc файл (109.00 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 1 от 27.01.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  1/31/2023 2:25:55 PM
  Сваляне
 5. График февруари 2023
  .pdf файл (626.86 KB)
  График за провеждане на Г Т П на З Г Т на ОД "Земеделие" - Хасково за месец Февруари 2023г.
  1/31/2023 2:06:52 PM
  Сваляне
 6. ПО-09-10
  .pdf файл (353.26 KB)
  Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-363/ 19.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково, землище с.Драбишна общ. Ивайловград.
  1/25/2023 1:46:18 PM
  Сваляне
 7. ПО-09-9
  .pdf файл (474.75 KB)
  Заповед за изменение на Заповеди №№ ПО-09-357/ 19.09.2022 год., ПО-09-366/ 19.09.2022 год., ПО-09-365/ 19.09.2022 год., ПО-09-380/ 19.09.2022 год., ПО-09-369/ 19.09.2022 год., ПО-09-339/ 19.09.2022 год. и ПО-09-348/ 19.09.2022 год., всички на Директора на ОД „Земеделие” - Хасково за землища в общ. Ивайловград.
  1/25/2023 1:43:15 PM
  Сваляне
 8. ПО-09-8
  .pdf файл (277.33 KB)
  З А П О В Е Д № ПО-09-8 от 20.01.2023г. На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” определям цена за ползване на имоти с НТП полски път за землищата от общ. Тополовград, обл. Хасково, за стопанската 2022-2023 година.
  1/23/2023 11:04:58 AM
  Сваляне
 9. Vatreshni pravila UCHR-2023
  .pdf файл (25.37 MB)
  Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 18.01.2023
  1/18/2023 3:39:37 PM
  Сваляне
 10. РД-04-4
  .pdf файл (203.21 KB)
  ЗАПОВЕД за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково
  1/18/2023 3:39:36 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм