01.06.2023

Заповеди с № РД46-165 до РД46-184 от 29.02.2016г. на основание чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с §15, ал.1 и 6 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ(обн. ДВ. , бр.61 от 2015г.) и писма с от вх.№66-1028 до 66-1033, 66-1035 до 66-1038, 66-1040, 66-1042 до 66-1046, 66-1048 до 1051 и 66-1065 от 26.02.2016г. на директора на ОД"Земеделие-Хасково, за землища от общините Харманли, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Свиленград и Любимец. 4.69 MB
Заповед 20 от 03.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие". 148.76 KB
Заповед 26 от 12.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие" възоснова на писмо рег. индекс ОС-06-32-1#1/4.02.2016г. 155.41 KB
Заповед 27 от 12.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие". 148.07 KB
Заповед 19 от 03.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие". 151.67 KB
Заповед 18 от 03.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие" възоснова на писмо рег. индекс ОС-23-1113#1/14.12.2015г. 159.26 KB
Заповед 17 от 03.02.2016г. на основание чл.37в, ал.16, във връзка с ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските семи(ЗСПЗЗ) и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на ОД"Земеделие". 151.17 KB
Заповед с № 709 от 01.10.2015г. На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на гр. Любимец общ.Любимец ,обл.Хасково. 7.65 MB
Заповеди с № 714 от 01.10.2015г. На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Браница общ.Харманли ,обл.Хасково. 2.77 MB
Заповеди с № 711, 712 и 713 от 01.10.2015г. На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на с. Владимирово и с.Българска поляна общ.Тополовград ,обл.Хасково. 3.13 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg