28.11.2023

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ и Декларация по чл.30 от ЗС, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015г на МЗХ 979.46 KB
Приложение към Заповед № РД 09-756/27.09.2017 г. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 42.00 KB
Приложение към Заповед № РД 09-756/27.09.2017 г. УКАЗАНИЯ за изплащане от областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди. 36.00 KB
Важно Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2022/2023 г. 94.65 KB
Важно Публикувано на 08.02.2022г. - Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2021/2022 г. 97.04 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я - по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022 /2023 година 16.24 KB
Декларация за поверителност и неразпространение на данните 16.91 KB
Заявление Чрез Директора на ОДЗ- Хасково, До Началника на ОСЗ за вписване на едногодишни договори за наем за стопанска 2022-2023- формат docx (Word) и xlsx (Excel). 21.96 KB
Заявление До Началника на ОСЗ за вписване на едногодишни договори за наем за стопанска 2022-2023- формат docx (Word) и xlsx (Excel). 21.82 KB
Важно Правила за регистриране на договори и Заповед РД 46-353/26.07.2018 г. 295.44 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg