29.05.2024

Важно Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2023/2024 г. 95.65 KB
Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ и Декларация по чл.30 от ЗС, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015г на МЗХ 979.46 KB
Приложение към Заповед № РД 09-756/27.09.2017 г. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 42.00 KB
Приложение към Заповед № РД 09-756/27.09.2017 г. УКАЗАНИЯ за изплащане от областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди. 36.00 KB
Важно Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2022/2023 г. 94.65 KB
Важно Публикувано на 08.02.2022г. - Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2021/2022 г. 97.04 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я - по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022 /2023 година 16.24 KB
Декларация за поверителност и неразпространение на данните 16.91 KB
Заявление Чрез Директора на ОДЗ- Хасково, До Началника на ОСЗ за вписване на едногодишни договори за наем за стопанска 2022-2023- формат docx (Word) и xlsx (Excel). 21.96 KB
Заявление До Началника на ОСЗ за вписване на едногодишни договори за наем за стопанска 2022-2023- формат docx (Word) и xlsx (Excel). 21.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg