27.05.2024

Заявление за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника (КТИ- ЗГТ). 615.32 KB
АНКЕТНА КАРТА за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОД „Земеделие“ - Хасково. 59.54 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ- В изпълнение на чл. 11, ал. 1 и ал. 1б от Наредба № 3 / 1999 г. декларирам, че няма промяна в последно подадената от мен (от фирмата) информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1. 21.00 KB
1.44 MB
22.50 KB
Приложение към Заповед РД-09-78 от 08.02.2018г.- Указания за извършване на обследвания на есенни култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития. 2.32 MB
Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. 18.43 KB
Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. 27.29 KB
Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 16.39 KB
Заповед РД46-178 от 29.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 199.08 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg