17.09.2019

1.44 MB
22.50 KB
Приложение към Заповед РД-09-78 от 08.02.2018г.- Указания за извършване на обследвания на есенни култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития. 2.32 MB
Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. 18.43 KB
Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. 27.29 KB
Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 16.39 KB
Заповед РД46-178 от 29.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 199.08 KB
Образец на Анкетна карта за попълване от земеделския стопанин за стопанската 2017/2018 година. 70.71 KB
Образец на Анкетен формуляр за попълване от земеделския стопанин за стопанската 2017/2018 година. 136.04 KB
Образец, одобрен със заповед № РД 46 - 22/14.02.2017 г на министъра на земеделието и храните за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 15.19 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg