25.05.2024

Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 10.04.2024 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 106.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 1 от 29.02.2024 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 124.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 8 от 20.12.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 129.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 7 от 20.09.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 121.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 6 от 24.07.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 119.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 5 от 22,06.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 106.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 4 от 26.05.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 118.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 3 от 27.04.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 114.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 17.03.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 107.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 1 от 27.01.2023 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 109.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg