28.01.2023

Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 9 от 21.12.2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 104.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 8 от 14.11.2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 112.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 7 от 27.10.2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 104.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 6 от 29.09.2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 112.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 5 от 25 август 2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 70.12 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 4 от 28 юли 2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи 72.84 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 30 юни 2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи 76.65 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 26.04.2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 70.88 KB
Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 1 от 27.01.2022 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 115.00 KB
Всички Р Е Ш Е Н И Я за 2021г. на КОМИСИЯ по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ - Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 481.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg