15.06.2024

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за землищата в област Хасково за стопанската 2017/2018 г. 64.23 KB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Минерални бани, обл. Хасково. 44.30 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Орешец, Остър камък, Овчарово, Поляново, Преславец и Рогозиново от общ. Харманли ,обл.Хасково. 40.14 MB
Заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, за споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Малко градище и Оряхово общ. Любимец, землищата на с. Дервишка могила и Лисово общ. Свиленград, землищата на с.Тънково общ. Стамболово, землищата на с. Българска поляна, Сакарци и Хлябово общ. Тополовград и землищата на с. Александрово, Родопи и Узунджово общ. Хасково. 23.10 MB
Заповед РД-09-218 / 29.12.2017 на Директора на ОД Земеделие обл. Хасково във връзка с размера на сумата за плащане на имоти с начин на трайно ползване "Полски пътища", попаднали в споразуменията по чл. 37В от ЗСПЗЗ в землищата, намиращи се на територията на общ. Симеоновград, обл. Хасково 147.06 KB
Заповед РД-09-198 / 11.12.2017 на Директора на ОД Земеделие обл. Хасково във връзка с размера на сумата за плащане на имоти с начин на трайно ползване "Полски пътища", попаднали в споразуменията по чл. 37В от ЗСПЗЗ в землищата, намиращи се на територията на общ. Тополовград, обл. Хасково 156.13 KB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Райново, Радиево, Върбица, Светлина, Странско, Сталево, Скобелево, Великан, Здравец, Злато поле и Воден от общ.Димитровград ,обл.Хасково. 23.67 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищатас. Горски Извор, Малко Асеново, Меричлери, Ябълково, Каснаково, Крепост, Крум и Голямо Асеново от общ.Димитровград ,обл.Хасково. 29.42 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Добрич, Длъгнево, Долно Белево, Бряст, Брод, Бодрово, Черногорово и гр. Димитровград от общ.Димитровград ,обл.Хасково. 48.69 MB
Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Хасково, обл. Хасково. 35.38 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg