28.05.2023

З А П О В Е Д № ПО-09-184-4 от 29.04.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – Минерални бани с рег. № РД-12-05-68-1/ 29.04.2021 год. и заявление с рег. № РД-12-05-68/ 29.04.2021 год. 427.39 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-18 от 21.05.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № РД-10-23-1/ 20.05.2021 год. и заявление с рег. № РД-10-23/ 14.05.2021 год. за настъпило форсмажорно обстоятелство 341.72 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-39-78 от 19.03.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-12/ 17.03.2021 год. и заявление с рег. № ПО-26-23/ 24.02.2021 год. с приложени документи. 293.35 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-17 от 12.05.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-26-37-1/ 05.05.2021 год. за настъпило форсмажорно обстоятелство. 362.16 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-204-3 от 29.04.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Тополовград с рег. № РД-12-05-67-1/ 28.04.2021 год. и заявление с рег. № РД-12-05-67/ 28.04.2021 год. с приложени документи 293.45 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-31-54 от 23.04.2021 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Свиленград с рег. № РД-12-05-57-1/ 19.04.2021 год. и искане с рег. № РД-12-05-57/ 15.04.2021 год. 286.76 KB
З А П О В Е ДИ №№ ПО-09-6-2 и ПО-09-5-2 На основание чл.37ж,ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), за землищата на с.Българска поляна и с.Сакарци, общ. Тополовград, обл. Хасково. 7.58 MB
З А П О В Е Д № ПО-09-75-3 от 02.04.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Харманли с рег. № ПО-09-16/ 30.03.2021 год. 306.18 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-44-3 от 31.03.2021г.На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на началника на Общинска служба по земеделие – гр. Харманли с рег. № ПО-09-15/ 30.03.2021 год. 286.76 KB
З А П О В Е Д № ПО-09-39-79 от 31.03.2021г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“, във връзка с чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по повод доклад на Общинска служба по земеделие – гр. Хасково с рег. № ПО-09-13/ 17.03.2021 год. и заявление с рег. № ПО-26-16/ 15.02.2021 год. 322.55 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg