01.06.2023

И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” - Хасково 326.01 KB
Уведомление за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие" - Хасково. 1.76 MB
ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители . Конкурсът се обявява за длъжността „Младши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 04.05.2023г. 52.13 KB
Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 847.33 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 866.83 KB
Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ - Свиленград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 951.94 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ Свиленград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 844.73 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 2.05 MB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ Свиленград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 2.25 MB
Уведомление за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 682.03 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg