14.06.2024

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Харманли към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 317.16 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Харманли, ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково 283.14 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” – Харманли към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 1.98 MB
Конкурс за длъжността: „Младши експерт“ в ОС "Земеделие" - Харманли, Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 52.28 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Любимец към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 1.20 MB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Свиленград към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 1.15 MB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Любимец и за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – Свиленград, ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково 327.43 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” – Свиленград и "Младши експерт" в Общинска служба "Земеделие" - Любимец към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 3.70 MB
Конкурс за длъжностите: „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” – Свиленград и "Младши експерт" в Общинска служба "Земеделие" - Любимец към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково 52.30 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „младши експерт” в ГД „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково - две щатни бройки 330.62 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg