28.01.2023

ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и заповед № РД-04-6/ 13.01.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково, обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността „Младши експерт“ в Общинска служба „Земеделие”- Харманли към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. 52.01 KB
ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково, със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5, На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и заповед № РД-04-7/ 13.01.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Хасково, обявява конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността „Старши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. 49.87 KB
Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "старши експерт" в ОС"Земеделие" - Тополовград, ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 293.42 KB
Резултати от проведения на 19.12.2022г. етап "Решаване на тест" от конкурсната процедура, обявена за длъжността "старши експерт" в ОС"Земеделие" - Тополовград,главна дирекция "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 307.82 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие за длъжността "старши експерт" в ОСЗ - Тополовград, ГД "Аграрно развиетие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 325.03 KB
Окончателни резултати от проведената конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в ГД "Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 295.70 KB
Резултати от проведения на 08.12.2022г. етап "Решаване на тест" от конкурсната процедура, обявена за длъжността "главен експерт" в главна дирекция "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 307.35 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Старши експерт“ в Общинска служба „Земеделие” - Тополовград към Главна дирекция „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 07.12.2022г. 369.76 KB
Уведомление за допуснатите кандидати до участие за длъжността "главен експерт" в ГД "Аграрно развиетие" при ОД"Земеделие" - Хасково. 324.41 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "главен експерт" в ГД "АР" при ОД"Земеделие" - Хасково. 312.81 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg