23.04.2024

Образец за предоставяне на предложения във връзка с обществени консултации на втори етап от стратегическото планиране - Проект на идентифицирани потребности 15.71 KB
Презентация по Проект на идентифицирани потребности, срок за обществени консултации 22 юли 2020 г. 726.51 KB
От фермата до трапезата - Проект на стратегия на Европейската комисия, публикувана на 20 май 2020 г. 125.08 KB
ОСП в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 25072019 1.54 MB
Преговори за новата обща селскостопанска политика на ЕС 2021-2027 25072019 823.30 KB
Новите моменти в пакета за ОСП 2021-2027 25072019 1.66 MB
Система за мониторинг на земеделските площи 25072019 3.58 MB
Комуникационна стратегия 483.29 KB
Проект на анализ състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 25072019 1.54 MB
Покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. 60.99 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg