22.04.2024

Eжегодни цели на ОД "Земеделие" - Хасково за 2024 г. 29.46 KB
Отчет на ежегодните цели на ОД "Земеделие" - Хасково за 2023 г. 24.49 KB
Политика за мрежова и информационна сигурност в ОД "Земеделие" - Хасково 8.53 MB
Заявление за закупуване на прилежаща площ . 21.36 KB
Списък на производителите на пчелни майки и рояци/отводки, съгласно чл.26, ал.2 от Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър 199.50 KB
Заявление за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника . 615.32 KB
Заявление за акт за категоризация 20.83 KB
АНКЕТНА КАРТА за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОД „Земеделие“ - Хасково 59.54 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ- В изпълнение на чл. 11, ал. 1 и ал. 1б от Наредба № 3 / 1999 г. декларирам, че няма промяна в последно подадената от мен (от фирмата) информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1. 21.00 KB
Приложение № 1 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 43.54 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg