09.12.2023

ДОКЛАД за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково за 2022 г. 793.50 KB
Харта на клиента - 2023г. 329.62 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково. 992.17 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-20 от 27.02.2023 год. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково. 282.82 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 18.01.2023 25.37 MB
ЗАПОВЕД за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково 203.21 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 01.08.2022г. 812.36 KB
Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връзване в ОД"З"- Хасково. 587.57 KB
Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в ОД"З"- Хасково. 446.38 KB
Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в ОД"З"- Хасково. 555.96 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg