23.06.2024

Списък с предоставяните от ОД „Земеделие“ – Хасково административни услуги 26.31 KB
Списък с предоставяните от Общинските служби по земеделие административни услуги. Предоставяни от Общинските служби по земеделие административни услуги на АГКК. 27.66 KB
Доклад за анализ и оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково за 2023 г. 676.62 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ХАСКОВО - 2024 г. 9.29 MB
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ХАСКОВО Образец на заявление за заявяване на комплексна административна услуга 290.98 KB
ДОКЛАД за анализ и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково за 2022 г. 793.50 KB
Харта на клиента - 2023г. 329.62 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково. 992.17 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-20 от 27.02.2023 год. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Хасково. 282.82 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 18.01.2023 25.37 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg