28.01.2023

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 18.01.2023 25.37 MB
ЗАПОВЕД за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково 203.21 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 01.08.2022г. 812.36 KB
Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връзване в ОД"З"- Хасково. 587.57 KB
Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения в ОД"З"- Хасково. 446.38 KB
Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в ОД"З"- Хасково. 555.96 KB
З А П О В Е Д № РД-04-145 от 01.08.2022 год. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“ 238.68 KB
З А П О В Е Д № РД-04-143 от 29.07. 2022 год. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“ 254.24 KB
Заповед №РД-04-146 от 01.08.2022г. на директора на Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 01.08.2022г. 259.08 KB
Заповед №РД-04-144 от 29.07.2022г. на директора на Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково- Публикувано на 01.08.2022г. 436.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg