29.05.2023

 1. uvedomlenie za s-ma za opredelqne na rezultati
  .pdf file (326.01 KB)
  И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” - Хасково
  5/29/2023 10:39:56 AM
  Download
 2. spisak dopusnati, nedopusnati
  .pdf file (1.76 MB)
  Уведомление за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие" - Хасково.
  5/22/2023 2:10:45 PM
  Download
 3. REGISTAR DEKLARACII
  .docx file (17.93 KB)
  РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 И Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/
  5/17/2023 4:40:34 PM
  Download
 4. chl35_t2
  .zip file (3.17 MB)
  Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково за 2022 - 2023 г.
  5/17/2023 4:37:12 PM
  Download
 5. chl35_1_1
  .pdf file (843.16 KB)
  Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ - Хасково за 2022 - 2023 г.
  5/17/2023 4:28:28 PM
  Download
 6. grafik_052023
  .pdf file (570.69 KB)
  График за провеждане на Г Т П на З Г Т на ОД "Земеделие" - Хасково за месец Май 2023 г.
  5/10/2023 2:12:31 PM
  Download
 7. Konkurs 05.2023
  .zip file (52.13 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители . Конкурсът се обявява за длъжността „Младши експерт“ в Главна дирекция „Аграрно развитие” при ОД „Земеделие” – Хасково. Публикувано на 04.05.2023г.
  5/4/2023 4:30:31 PM
  Download
 8. PO-09-22
  .pdf file (352.96 KB)
  Заповед за изменение на заповед № ПО-09-494/ 28.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2022/ 2023 година за землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград
  4/19/2023 12:05:47 PM
  Download
 9. Protokol_razgl_2023
  .pdf file (354.70 KB)
  Протокол за разгледани оферти по П О К А Н А - ПД-05-1 и ПД-05-2 от 23.03.2023 г - публикуван на 13.04.2023 г.
  4/13/2023 11:35:37 AM
  Download
 10. grafik april
  .pdf file (336.38 KB)
  График за провеждане на Г Т П на З Г Т на ОД "Земеделие" - Хасково за месец Април 2023 г.
  4/10/2023 12:18:28 PM
  Download
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg