08.06.2023

Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-654/22.12.2022 г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Орлов дол , общ. Тополовград, обл. Хасково. 336.76 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-562/30.09.2022 г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Доситеево , общ. Харманли, обл. Хасково. 353.77 KB
Заповед за изменение на заповед № ПО-09-494/ 28.09.2022 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2022/ 2023 година за землището на гр. Свиленград, общ. Свиленград 352.96 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-490/28.09.2022 г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище гр. Харманли , общ. Харманли, обл. Хасково. 365.62 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-407/21.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище гр. Симеоновград , общ. Симеоновград обл. Хасково. 338.24 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-441/26.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Сърница , общ. Минерални бани, обл. Хасково. 345.02 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-376/19.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Камилски дол , общ. Ивайловград обл. Хасково. 393.98 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-350/19.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Железино , общ. Ивайловград обл. Хасково. 341.64 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-446/26.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с. Пъстрогор , общ. Свиленград обл. Хасково. 339.42 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-493/28.09.2022г. по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“, землище с.Вълче поле , общ. Любимец обл. Хасково. 329.21 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg